SNEL NAAR >
Van Maerlant - Onderwijszorg

Onderwijszorg

Het ondersteuningsprofiel is de bestuurlijk vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventueel extra ondersteuning die een individuele school biedt eventueel in samenwerking met ketenpartners. Het bestuur van het samenwerkingsverband VO de Meierij heeft het ondersteuningsprofiel voor de reguliere scholen binnen samenwerkingsverband VO de Meierij vastgesteld, na advies van het Scholenoverleg. Dit betekent dat de reguliere scholen binnen het samenwerkingsverband VO de Meierij tenminste de ondersteuning aanbieden zoals omschreven in het ondersteuningsprofiel van samenwerkingsverband VO de Meierij. De scholen zijn vrij extra ondersteuningsaanbod aan dit ondersteuningsprofiel toe te voegen. Het extra ondersteuningsaanbod van Van Maerlant is omschreven in het schoolondersteuningsplan:

Op Van Maerlant hechten we niet alleen veel waarde aan kwalitatief goed onderwijs, maar zijn we ook altijd druk bezig om een prettig en veilig klimaat te creëren voor onze leerlingen. Speciaal daarvoor hebben we ook een aantal andere documenten ontwikkeld en belangrijke links verzameld.

Ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij. De website is www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl. Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veel gestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij.

Voor meer informatie over onderwijszorg verwijzen wij u naar de schoolgids.