SNEL NAAR >

Schoolexamen en Centraal Examen vmbo/ mavo

Het totaal examen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen. Aan het begin van het schooljaar zullen de mentoren de ouders/leerlingen op de hoogte brengen van de gang van zaken betreffende het schoolexamen en het centraal examen.

Aan het begin van klas 3 en in verband met eventuele wijzigingen voor één of meerdere vakken voor klas 4 krijgen de leerlingen een examendossier. Omdat er een doorlopende leerlijn is, beschikken ze vanaf het begin van klas 3 over een examendossier. De vakken maatschappijleer en CKV worden in leerjaar 3 afgesloten. In het dossier kan per vak het te maken aantal toetsen en opdrachten gelezen worden. Het schoolexamen moet voor aanvang van het Centraal Examen voor alle vakken afgerond zijn. Het examenregelement wordt na 1 oktober van het betreffende examenjaar op de website van de school vermeld. In dit reglement staan alle afspraken vermeld die een zo goed mogelijk verloop van het (school-)examen kunnen bewerkstelligen. De ouders/leerlingen worden door school op de hoogte gehouden van de behaalde resultaten middels 2x per jaar rapportage. Onze leerlingen leggen het Centraal Examen af in ons eigen schoolgebouw.

Van Maerlant - Examenprogramma

Examenprogramma kaderberoepsgericht (vmbo)

Voor de leerlingen die kaderberoepsgericht examen doen, is het programma zo opgesteld dat ze het programma volgen in combinatie met 2 stageperiodes (van een half jaar). De stage mag gericht zijn op de eventuele vervolgopleiding of binnen de sector economie vallen.

Examenprogramma Gemengd- en Theoretisch (mavo plus)

In de bovenbouw is het examenprogramma zodanig opgezet dat we de leerlingen zoveel mogelijk kansen te bieden in hun verdere carrière. Wij bieden daarom de theoretische en gemengde leerweg gecombineerd aan. Alle leerlingen doen dus examen in 7 vakken (6 theoretische vakken en 1 sectorvak).Hierdoor staan drie mogelijkheden open:

  1. De leerling behaalt het diploma Gemengde leerweg door voldoende te scoren in de combinatie van 5 theoretische vakken en 1 sectorgericht vak.
  2. De leerling behaalt het diploma Theoretische leerweg door voldoende te scoren op 6 theoretische vakken.
  3. De leerling behaalt het diploma Theoretische leerweg plus door voldoende te scoren in de combinatie van de 7 vakken, namelijk 6 theoretische en 1 sectorvak. Het sectorvak wordt op de cijferlijst als vrij vak vermeld.
TitelDatum
2024 DRAAIBOEK - LEERLINGEN24 april, 2024
Algemene informatie5 oktober, 2023
Examenregelement5 oktober, 2023
Examenrooster 202420 februari, 2024