SNEL NAAR >
Van Maerlant - Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zijn zowel de team- ouder- en leerlinggeleding vertegenwoordigd. De taak van de MR is meedenken in en meebespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen. Zij kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Zij moet openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school bevorderen. De MR werkt volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs 2008. Namens en voor de ouders is er een contactpersoon.

Voorzitter:
Mevr. K. Colsters

Secretaris:
Mevr. A. Van den Boogaard

Personeelsgeleding:
Dhr. R. Plugers
Dhr. M. Smolders

Oudergeleding:
Mevr. L. Ariba
Dhr. M. van Beek

Leerlinggeleding:
Simone Klop uit 4F.

 

Hier kunt u het medezeggenschapsreglement van OMO terugvinden.