SNEL NAAR >
Van Maerlant - De School 2

De school

Van Maerlant staat al meer dan 40 jaar in ’s-Hertogenbosch bekend om de kwaliteit van onderwijs en haar begeleiding.

Wij zijn een kleinschalige vmbo-school met kader en vmbo-t niveau en de combinatie van deze twee niveaus is uitzonderlijk in de regio. Het maakt dat wij zowel de praktijk uit de kaderberoepsgerichte leerweg als de theoretische richting, de oude mavo, aanbieden. Daardoor is een uitgestelde beroepskeuze mogelijk: leerlingen hoeven bij ons niet te kiezen voor een bepaald vakgebied, maar krijgen meer algemene competenties aangeboden, zodat alle beroepsmogelijkheden voor de vervolgopleidingen op het mbo of na de havo nog openliggen.

De onderbouw op Van Maerlant is ongedeeld. Dat wil zeggen dat de onderbouw (leerjaar 1 en 2) heterogeen wordt aangeboden en twee schooljaren in beslag neemt. Alle tijd en kans dus voor de leerlingen om te ontwikkelen en in de passende leerweg terecht te komen. In leerjaar 3 en 4 wordt in een doorlopende lijn naar het examen gewerkt en leren onze leerlingen om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling en daar naar te handelen.

Van Maerlant biedt een uitstekende leeromgeving van structuur, begeleiding, uitdaging en ruimte voor talent. Wij zien het als onze opdracht leerlingen op te leiden in een omgeving waar talent en ambitie leidend kunnen zijn en waar zij mogen leren op een manier die zo goed mogelijk bij hen past.

Naast kennis- en vaardigheidsontwikkeling staat de persoonlijkheidsontwikkeling centraal. Wij bieden onze leerlingen alle kansen binnen ons onderwijsaanbod zodat ze het diploma behalen dat het beste aansluit bij hun mogelijkheden. Deze gids is bedoeld als informatiebron voor huidige en toekomstige leerlingen, hun ouder(s) en verzorger(s). In deze gids vindt u informatie over:

• de waarden en normen die de school hanteert;
• onze bijzondere kwaliteiten;
• de begeleiding die gegeven wordt aan leerlingen;
• praktische zaken;
• onze resultaten.

Op Van Maerlant werken we met een open houding en een luisterend oor voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. We vinden dat onderwijs aan en opvoeding van jongeren een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van ouder(s)/ verzorger(s) en school. Daarin samenwerken is voor ons essentieel. Daarbij zijn een goed contact en wederzijdse uitwisseling van informatie over welzijn, studie en gedrag van het kind van groot belang.

Deze website bevat veel nuttige informatie, maar in het geval er toch nog vragen zijn, kunt u zich tot ons wenden. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Wij wensen iedereen een succesvol schooljaar toe!

Mevrouw F. Cerini,
algemeen directeur