SNEL NAAR >
Van Maerlant - Schoolregels top vier

BEA

Bossche Educatieve Agenda

De gemeente Den Bosch, kinderopvang en het onderwijs hebben met elkaar samengewerkt aan het vaststellen van de Bossche Educatieve agenda 2023-2035. In deze agenda worden afspraken gemaakt over het onderwijs en de kinderopvang, met als belangrijk doel om gelijke kansen te creëren. Alles wat we afspreken in de BEA doen we voor de kinderen en jongeren, samen met hun gezinnen, in de wijken en dorpen waar ze opgroeien. We hebben elkaar nodig, van kinderopvang tot middelbare school, van gemeente tot jongerenwerk en van bibliotheek tot buurtinitiatief. Samen maken we gebruik van en versterken we de bestaande organisaties en netwerken, zoals de Gelijke Kansen Community.