SNEL NAAR >
Van Maerlant - Onderbouw

Onderbouw

De onderbouw op Van Maerlant is ongedeeld. D.w.z. dat de onderbouw twee schooljaren in beslag neemt. In het eerste schooljaar staat de kennismaking met het voortgezet onderwijs in het algemeen (mentor, vakdocenten, specifieke leergebieden, verwerking van lesstof, wisseling van lokalen, enz.) en Van Maerlant specifiek (de leerlinggerichte begeleiding) centraal. In het tweede schooljaar staat het vervolg op Van Maerlant centraal, allereerst de overstap naar de bovenbouw van Van Maerlant. In de bovenbouw wordt meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid van leerlingen onder begeleiding van leraren.

Onderbouw: “Groei naar zelfstandigheid”

Wij hechten aan kennis verwerven, in die zin willen we dus ook een gedegen school zijn, met in de onderbouw nog veel aandacht voor (remediërend) taal en rekenen. Zowel in de bovenbouw van het havo als in het mbo wordt verwacht dat leerlingen zelfstandig en taakgericht kunnen leren en werken. We willen onze leerlingen in de onderbouw al goed voorbereiden op deze ontwikkelingen.

Onze leerlingen gaan leren om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling en daarnaar te handelen. Dat is nogal wat en gaat natuurlijk niet vanzelf. In duidelijke stappen leren we de leerlingen daarom zaken als het gebruiken van Magister, verschillende manieren van studeren, het maken van een planning, enz. Aan het einde van leerjaar 2 is een leerling dusdanig goed voorbereid dat deze met voldoende bagage door kan stromen naar de bovenbouw en de volgende stap kan zetten op weg naar het eindexamen.

Voor meer informatie over de onderbouw verwijzen wij u naar de schoolgids.