SNEL NAAR >
Van Maerlant - Leerwegen

Leerwegen

Binnen het vmbo is sprake van 4 leerwegen. Elke leerweg heeft een eigen programma en leidt speciaal op voor een opleiding in het secundair beroepsonderwijs of voor het havo. De vier leerwegen zijn: theoretische, gemengde, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte. Bij de indeling in leerwegen gaat het om verschillen in onderwijs programma. De ene leerling is wat theoretischer, de andere wat praktischer. Op Van Maerlant richten we ons op leerlingen van de kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg.

De sector en het daarmee samenhangend vakkenpakket

Leerlingen worden minder vrij in hun pakketkeuze doordat ze kiezen voor een sector. Van Maerlant kent alleen de sector economie en een enkele optie uit de sector Zorg & Welzijn. Deze keuze bepaalt grotendeels het vakkenpakket waarin de leerlingen examen doen. Het beroepsgerichte vak is dienstverlening en producten.
Van Maerlant heeft heel specifiek gekozen voor de uitgestelde beroepskeuze. Dat wil zeggen dat de leerlingen juist niet kiezen voor een bepaald vakgebied maar meer algemene competenties krijgen aangeboden, zodat alle beroepsmogelijkheden nog open liggen als ze naar vervolgopleidingen gaan, bijvoorbeeld havo of mbo.

Welke leerweg is geschikt voor welke leerling?

  • De theoretische leerweg is geschikt voor leerlingen die affiniteit hebben met algemene vakken en examen kunnen doen in zes algemene vakken. Met deze leerweg kan een leerling doorstromen naar het mbo (niveau 3 en 4) of havo.
  • De gemengde leerweg is geschikt voor leerlingen die affiniteit hebben met algemene vakken en examen kunnen doen in vijf algemene vakken. Als zesde examenvak kiezen leerlingen een beroepsgericht programma zodat zij zich kunnen oriënteren op een beroepsgerichte opleiding in het secundair beroepsonderwijs. Met deze leerweg kan een leerling doorstromen naar het mbo (niveau 3 en 4).
  • De kaderberoepsgerichte leerweg is geschikt voor leerlingen die affiniteit hebben met beroepsgerichte vakken en examen kunnen doen in vier algemene vakken en één beroepsgericht programma (omvang twee vakken). Met deze leerweg kan een leerling doorstromen naar het mbo(niveau 3 en 4).
  • De basisberoepsgerichte leerweg is geschikt voor leerlingen die affiniteit hebben met beroepsgerichte vakken en examen kunnen doen in vier algemene vakken en een beroepsgericht programma (omvang twee vakken). Ook met deze leerweg kan de leerling doorstromen naar het mbo, maar dan op niveau 2. Deze basisberoepsgerichte leerweg bieden we op Van Maerlant niet aan.