SNEL NAAR >
Van Maerlant - Aan- afwezigheid

Aan- afwezigheid

Ziek thuis

Op de eerste dag dat de leerling ziek thuis blijft verwachten wij voor 08.30 uur een bericht van de ouder(s)/verzorger(s). U kunt uw zoon/dochter ziek melden via:
– Magister (Magister App of inloggen via website)
– Ziek melden kan alleen voor vandaag en/of morgen
– Bij ziek melden op vrijdag: dit kan alleen voor vrijdag
– Telefoon: 073-6132931
– E-mail: receptie@vanmaerlant.nl

Weer beter

Een beter-melding wordt, eveneens door ouder(s)/ verzorger(s), vóór schooltijd gedaan op de eerste dag dat de leerling weer naar school komt. Dit kan via:
– Telefoon: 073-6132931
– Schriftelijk (geef dit briefje aan uw zoon/dochter mee naar school)
– E-mail: receptie@vanmaerlant.nl

Ziek naar huis

Als een leerling tijdens de les ziek wordt en naar huis wil, gaat hij of zij toestemming aan de mentor vragen om naar huis te gaan. Met die toestemming gaat de leerling naar de receptie. De receptie neemt hierover dan direct contact op met de ouders.

Kort verlof

Dit geldt bijvoorbeeld voor een bezoek aan de tandarts, orthodontist, ziekenhuis, dokter, etc.
Dit kunt u doorgeven via:
Formulier Aanvraag voor verlof (inleveren bij receptie of mailen naar receptie@vanmaerlant.nl)
– Telefoon:073-6132931
– E-mail: receptie@vanmaerlant.nl

Verlof vanaf 1 dag

Dit moet schriftelijk worden aangevraagd via een Formulier Aanvraag voor verlof. De leerling levert dit formulier bij de schoolleiding in voor toestemming. De receptie vermeldt dit in Magister. Dit verlof wordt alleen toegekend in overleg met de leerplicht.

Niet kunnen deelnemen aan gymlessen

Als een leerling niet aan de gymlessen kan deelnemen, geven ouder(s)/verzorgers een briefje mee aan de leerling met vermelding waarom de leerling niet kan deelnemen. De leerling moet wel aanwezig zijn bij de gymles. Er wordt voor een passende opdracht gezorgd.

Te laat

Leerlingen die het eerste lesuur te laat zijn melden zich bij de receptie en ontvangen een te-laat-briefje. De leerling gaat direct naar de betreffende les. Zonder te-laat-briefje wordt de leerling niet in de les toegelaten.

Wanneer een leerling te laat komt nadat een leswisseling heeft plaatsgevonden wordt dit door de docent zelf in Magister als te laat geregistreerd.

De receptie bepaalt, eventueel in overleg met de mentor of teamleider, of de leerling een geldige reden heeft om te laat te komen.

Ongeoorloofd te laat komen houdt in: direct de dag erna komen melden. 2x op zelfde dag ongeoorloofd te laat is 2 dagen komen melden.

Melden is uiterlijk een half uur voor aanvang van zijn/haar 1ste les/toets

Ouders krijgen elke keer een mail als hun zoon/dochter te laat is gekomen en zich moet melden bij receptie. Als een leerling zich niet heeft gemeld dan ontvangen ouders wederom een mail waarin staat dat de leerling zich niet heeft gemeld.