Aan- / afwezigheid
Covid-19 gerelateerde klachten
Heeft uw zoon/dochter Corona gerelateerde klachten, dan moet hij/zij volgens de richtlijnen van het RIVM, thuis blijven en getest worden. Deze melding graag alleen telefonisch melden. Dit kan op nummer 073-6132931.

Ziek thuis

Op de eerste dag dat de leerling ziek thuis blijft verwachten wij voor 08.30 uur een bericht van de ouder(s)/verzorger(s). U kunt uw zoon/dochter ziek melden via:
- Magister (Magister App of inloggen via website) 
     - Ziek melden kan alleen voor vandaag en/of morgen
     - Bij ziek melden op vrijdag: dit kan alleen voor vrijdag
     - Ziek melden op zaterdag is niet mogelijk
     - Ziek melden op zondag; dit kan dit alleen voor maandag
- Telefoon: 073-6132931
- E-mail: receptie@vanmaerlant.nl

Weer beter
Een beter-melding wordt, eveneens door ouder(s)/ verzorger(s), vóór schooltijd gedaan op de eerste dag dat de leerling weer naar school komt. Dit kan via:
- Telefoon: 073-6132931
- Schriftelijk (geef dit briefje aan uw zoon/dochter mee naar school)
- E-mail: receptie@vanmaerlant.nl

Ziek naar huis
Als een leerling tijdens de les ziek wordt en naar huis wil, gaat hij of zij toestemming aan de mentor vragen om naar huis te gaan. Met die toestemming gaat de leerling naar de receptie. De receptie neemt hierover dan direct contact op met de ouders. Ouder belt meteen bij thuiskomst naar de receptie van school om aan te geven dat de leerling thuis aangekomen is.

Kort verlof 
Dit geldt bijvoorbeeld voor een bezoek aan de tandarts, orthodontist, ziekenhuis, dokter, etc.
Dit kunt u doorgeven via:
- Formulier Aanvraag voor verlof (inleveren bij receptie of mailen naar receptie@vanmaerlant.nl)
- Telefoon:073-6132931
- E-mail: receptie@vanmaerlant.nl

Verlof vanaf 1 dag
Dit moet schriftelijk worden aangevraagd via een Formulier Aanvraag voor verlof. De leerling levert dit formulier bij de schoolleiding in voor toestemming. De receptie vermeldt dit in Magister. Dit verlof wordt alleen toegekend in overleg met de leerplicht.

Niet kunnen deelnemen aan gymlessen
Als een leerling niet aan de gymlessen kan deelnemen, geven ouder(s)/verzorgers een briefje mee aan de leerling met vermelding waarom de leerling niet kan deelnemen. De leerling moet wel aanwezig zijn bij de gymles. Er wordt voor een passende opdracht gezorgd.


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram