SNEL NAAR >
Van Maerlant - Voor ouders

Voor ouders

Samenwerken en een goede communicatie met ouders vinden wij belangrijk op Van Maerlant.

Informatie over activiteiten, vieringen, vrije dagen, studiedagen van leraren, schoolfeest enzovoort wordt zo veel mogelijk aan ouders doorgegeven. Ouders die geen e-mail ontvangen krijgen relevante informatie per brief, die aan de leerling wordt meegegeven. Ouders kunnen de meest actuele informatie vinden op deze website. Hierop staat veel informatie met betrekking tot de schoolse zaken.

Ouders/verzorgers kunnen via Magister online de vorderingen van hun zoon/dochter volgen. Tweemaal per jaar ontvangt u een schriftelijke rapportage hiervan. Naast de oudergesprekken en telefonisch contact kan in overleg een afspraak op school gemaakt worden om zaken te bespreken.

Contact en overleg bij problemen

Indien er problemen thuis of op school zijn, kan contact gezocht worden met de school. In eerste instantie is de mentor het aanspreekpunt. Ouders kunnen de school bellen of een afspraak maken met de mentor, eventueel met de teamleiders.