SNEL NAAR >
Van Maerlant - Ondernemend onderwijs

Ondernemend onderwijs

Door de uitgestelde beroepskeuze komt er ruimte om leerlingen meer algemene competenties aan te leren. De werknemer van de toekomst (maar ook die van nu) zal naast vaktechnische vaardigheden vooral ondernemende competenties moeten bezitten. Onze maatschappij evolueert zich heel snel naar een netwerkmaatschappij, waarin steeds minder algemene vangnetten voor werknemers zijn en zij vooral ZZP-achtige verbanden zullen kennen met werkgevers of organisaties. Dit betekent dat wij jongeren moeten opvoeden als ondernemende medewerkers. Ondernemendheid komt niet vanzelf, dit vereist een aantal competenties die vroeg aangeleerd dienen te worden.

Ondernemendheid is een ander fenomeen dan ondernemerschap! Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de focus te leggen op het starten van eigen ondernemingen.Op welke competenties doelen wij dan? Zelfvertrouwen, creativiteit, lef en initiatief. Het ondernemend leren is een vorm van leren waarbij motivatie en initiatief van leerlingen een belangrijke plaats hebben. Het is géén kant en klaar concept maar een attitude! Wij stimuleren vooral de ontwikkeling van kwaliteiten en talenten van leerlingen in plaats van te focussen op tekortkomingen.

Te vaak wordt Van Maerlant gekenmerkt als een Zorgschool. Echter het is een gewone reguliere school voor Voortgezet Onderwijs, waarbij blijkt dat leerlingen die op de een of andere manier een probleem kennen in hun ontwikkeling goed gedijen in dit concept en omgeving. Het is belangrijk dit accent te onderkennen.

Hoe vertaalt dit zich nu tot een onderwijsconcept. In de hele loopbaan van de leerling wordt, naast uiteraard veel aandacht voor het leren zelf, aandacht gegeven aan de ontwikkeling. Vooral de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfvertrouwen is de basis. Het fenomeen zittenblijven is al jaren afgeschaft omdat dit vooral leidt tot negatieve ervaringen en het heeft geen invloed op de relatief hoge slaagcijfers!