SNEL NAAR >
Van Maerlant - Bovenbouw

Bovenbouw

Het besluit over de leerweg die de leerling in de bovenbouw gaat volgen wordt genomen door de docentenvergadering. Voorafgaand aan deze vergadering vindt een overleg plaats tussen mentor, teamleider en psycholoog van het Z.A.T.. Zij adviseren de docentenvergadering. Naast dit advies baseert de docentenvergadering zich bij haar besluitvorming ook op leerresultaten, studieaanpak, inzet, motivatie en zelfstandigheid. Daarnaast worden onafhankelijke resultaten van NIO en VAS (cito) meegenomen in het definitieve besluit. Het besluit ten aanzien van de leerweg wordt door de mentor aan ouders en leerling toegelicht. Aan onderzoeksgegevens door derden kunnen in dezen geen rechten worden ontleend.

Bovenbouw vmbo/mavo:

De bovenbouw bestaat uit leerjaar 3 en 4. Er wordt in een doorlopende lijn van 3 en 4 naar het examen gewerkt. Het vmbo/mavo is in de eerste plaats bedoeld om leerlingen beter voor te bereiden op een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. In de bovenbouw wordt gewerkt met voor ieder vak instructiemomenten en momenten van verplicht studie, de zogenaamde keuze-werktijd (kwt). Aan de hand van de Magister zien leerlingen wat er die week behandeld gaat worden en waar zij aan moeten werken tijdens kwt. De instructiemomenten en kwt staan op het rooster aangegeven. Om tijdens kwt te kunnen werken hebben leerlingen keuze uit enkele lokalen, waar docenten ingezet worden om leerlingen te helpen bij het werken. Dit systeem is bedoeld om leerlingen te leren plannen en zelfstandig te leren studeren in een voor hen passende omgeving. LOB-gesprekken en portfolio vinden hun voortgang ook in leerjaar 3 en 4.

Voor meer informatie over de bovenbouw verwijzen wij u naar de schoolgids.