SNEL NAAR >
Van Maerlant - Diensten op schoolniveau

Diensten op schoolniveau

Er verandert veel in het onderwijs en die veranderingen gaan snel. Denk aan zaken zoals:

  • De veranderende reguliere leerling in het algemeen. Deze heeft andere interesses, stelt andere prioriteiten en vraagt om een uitdagende interactie. Ze zijn bovendien vertrouwd met nieuwe manieren van leren en het omgaan met informatiebronnen.
  • Veranderingen in het onderwijs, zoals; de docent die een accentverschuiving merkt van iets minder kennisoverdrager naar ook de begeleidende rol, het centraler komen staan van de interactie tussen docent en leerling en het actief leren en zelfstandig werken dat steeds essentiëler wordt.
  • De toenemende diversiteit en complexiteit van didactische-, gedragsmatige- en sociaal emotionele problematiek en daarmee gepaard gaande een verhoogde belangstelling en een groeiende behoefte bij het management en het docententeam om hier adequaat mee om te gaan.

Hiermee omgaan is voor de school, het management en het team niet eenvoudig, het gaat allemaal niet vanzelf. Dienstencentrum Van Maerlant kan als ‘critical friend’ meedenken omtrent onderwijsconcepten en de implementatie ervan of, als verbinder, een ingang creëren naar andere scholen enz.