Dienstencentrum Van Maerlant
Van Maerlant stelt haar expertise ter beschikking aan collega-scholen. Scholen die net als van Maerlant hun focus op het onderwijs willen verbreden en professionalisering expliciet op de agenda hebben staan. Bij het realiseren hiervan is in het verleden gekozen voor het opzetten van een dienstencentrum. De Van Maerlant-organisatie bestaat dus eigenlijk uit twee onderdelen:

 Vmbo Van Maerlant
 Dienstencentrum Van Maerlant

Vanuit het dienstencentrum kunnen de pro-, vo-, mbo- en hbo-scholen, op aanvraag, specialistische ondersteuning inroepen op medewerker-, leerling- en/of schoolniveau.Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram