U bent hier:   VanMaerlant > Home
  |  Inloggen

Article Details

Samenwerking Bossche Vakschool, Van Maerlant en Helicon
Bericht geplaatst op: 15-3-2018

DEN BOSCH - De Bossche Vakschool, het Van Maerlant en Helicon gaan samenwerken bij beroepsgerichte opleidingen voor vmbo-leerlingen. Daarbij gaat het vooral om de organisatie van het onderwijs. 

Eerder was al bekend dat het pand van het Van Maerlant op de Onderwijsboulevard wordt opgeknapt (vernieuwbouw) en de Bossche Vakschool op de Hervensebaan ter plekke nieuwbouw krijgt. Beide nieuwe gebouwen moeten er in 2020 staan. Het pand van Helicon (naast de Bossche Vakschool) is kort geleden al verbouwd. 

 Volgens de besturen van de scholen moeten door de samenwerking de leerlingen ook in de toekomst het onderwijs kunnen blijven volgen dat bij ze past. Fleur Cerini, algemeen directeur Bossche Vakschool en Van Maerlant: ,,We zijn al langere tijd in gesprek over mogelijkheden voor samenwerking. Nu kunnen we echt van start. Ons gedeelde uitgangspunt is dat leerlingen zich breed moeten kunnen blijven oriënteren. Daarbij zal er ook ruimte zijn voor maatwerk. Indien nodig kunnen leerlingen hun keuzes nog aanscherpen tijdens hun schooltijd. Die flexibiliteit vinden we ontzettend belangrijk. Het is voor leerlingen immers soms lastig om meteen bij aanvang van hun schoolcarrière al te weten wat ze precies willen en kunnen.’’ 

Een werkgroep met diverse betrokkenen is begonnen met de uitwerking van de plannen. ,,Het streven is dat we met het schooljaar 2020-2021 beginnen. Uiteindelijk is het door de samenwerking de bedoeling dat de leerlingen van de onderbouw (jaar een en twee, red.) zich oriënteren op de mogelijkheden bij de drie scholen om uiteindelijk een profielkeuze te maken en dat de leerlingen uit de bovenbouw (drie en vier) als ze eenmaal hun keuze gemaakt hebben toch keuzevakken op andere vestigingen kunnen volgen’’, aldus Henk Cuppen, directeur Helicon vmbo Den Bosch. 

Volgens Cuppen is die samenwerking nodig om maatwerk te kunnen bieden. ,,Leerlingen moeten de mogelijkheid hebben om onderwijs drempelloos op een andere school te volgen als dit meerwaarde heeft voor hun talentontwikkeling. Door dit mogelijk te maken kunnen de scholen leerlingen helpen hun talenten optimaal te verkennen en te ontwikkelen, en worden ze niet beperkt door de begrenzingen van één opleiding.’’  

Technische opleidingen
Met de samenwerking willen de besturen ook voorkomen dat minder populaire opleidingen, zoals technische opleidingen, op termijn verloren gaan omdat de opleidingen door te kleine leerlingaantallen niet meer betaald kunnen worden. ,,We willen de leerlingen niet de kant van een technische opleiding duwen, maar wel verleiden’’, stelt voorzitter Eugène Bernard van de raad van bestuur van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Door bijvoorbeeld in de vestigingen ook de ruimte te maken om aan auto's te sleutelen of in een restaurantkeuken te werken.

Bron: www.brabantsdagblad.nl


Terug