U bent hier:   VanMaerlant > Home
  |  Inloggen

Article Details

Voldoende plaatsen op Van Maerlant en Bossche Vakschool
Bericht geplaatst op: 13-3-2018

Gisteren, 12 maart, zijn de cijfers bekend geworden rondom de centrale aanmelding voor het Voortgezet Onderwijs (VO) in ’s-Hertogenbosch. De toewijzing is net als voorgaande jaren tot stand gekomen met behulp van een computerprogramma. Dit jaar zijn 1720 leerlingen aangemeld voor het VO in de gemeente. Daarvan is 98,7% toegewezen aan de VO-school van hun eerste keuze. Dit percentage ligt hoger dan vorig jaar. Op een aantal scholen was sprake van overaanmelding, waardoor niet iedereen geplaatst kon worden op de school van hun eerste keuze. Nog géén 2% van de leerlingen gaat naar de school van hun tweede keuze. Gelukkig bleek het niet nodig leerlingen toe te wijzen aan de school van hun derde keuze. 

Overzicht aantallen leerlingen per school 
Na de centrale toewijzing zijn de aantallen leerlingen voor de brugklas 2018-2019 op de VO-scholen in ‘s-Hertogenbosch als volgt: 

  • Bossche Vakschool 99 
  • Helicon vmbo 149 
  • Jeroen Bosch College 126 
  • Van Maerlant vmbo 173 
  • Ds. Pierson College 315 
  • Rodenborch College 315 
  • Sancta Maria Mavo 99 
  • Sint-Janslyceum 311 
  • Stedelijk Gymnasium 135 
Leerlingen die niet op de school van hun eerste keuze geplaatst worden, ontvangen daarover op dinsdag 13 maart persoonlijk bericht. Op donderdagavond 15 maart kunnen zij zich op de Bossche VO-school van hun tweede keuze inschrijven. 

Overaanmelding
De grootste overaanmelding was dit jaar op het ds. Pierson College, waardoor 22 van de 337 leerlingen na de centrale toewijzing op de school van hun tweede keuze terecht zullen komen. Ook op het Rodenborch College werd de maximale opnamecapaciteit bereikt. Inschrijven in de tweede ronde is daar, net als op de Pierson, niet meer mogelijk. Op het Sint-Janslyceum, de Sancta Maria Mavo en op de Bossche Vakschool meldden zich meer leerlingen aan dan vorig jaar. Zij konden allemaal geplaatst worden. 

Toewijzing via een computerprogramma
Op de objectiviteit van het systeem en de keuzes die gemaakt moesten worden is nauwlettend toegezien door een notaris, de manager afdeling onderwijs van de gemeente ’s-Hertogenbosch, een directeur-bestuurder namens de basisscholen en alle directeuren van het VO. Voorzitter Alma van Bommel van het Directeuren Overleg Voortgezet Onderwijs in ‘s-Hertogenbosch (DOVO) en rector van het ds. Pierson College is tevreden over de aanpak die nu voor de vierde keer gehanteerd wordt. “Door goede samenwerking tussen de VO-scholen en met inzet van een uniek computerprogramma kunnen we in Den Bosch leerlingen heel zorgvuldig toewijzen aan de scholen binnen de eigen keuzes en durven we dat ook te garanderen!” In steeds meer gemeenten geldt een vorm van loting, zowel in het Primair Onderwijs als in het Voortgezet Onderwijs. DOVO Directeuren-Overleg Voortgezet Onderwijs ‘s-Hertogenbosch 

Dat er dit jaar geen leerlingen op de school van hun derde keuze worden geplaatst heeft te maken met het feit dat het grotere aantal plaatsen dat het VO beschikbaar kon stellen ruim voldoende bleek voor het aantal leerlingen dat zich op de Bossche scholen heeft aangemeld. Het aantal aangemelde leerlingen in Den Bosch lag dit jaar iets lager dan in 2017 (1722 ten opzichte van 1783). Anders echter dan in krimpprovincies als Groningen, Friesland, Limburg en Zeeland is er in Den Bosch ook de komende jaren slechts sprake van een lichte daling van het leerlingenaantal.


Terug