U bent hier:   VanMaerlant > Home
  |  Inloggen

Article Details

Info over laatste weken voor én eerste week na de kerstvakantie
Bericht geplaatst op: 13-12-2017

Onderstaand info m.b.t. de lessen nask voor leerjaar 2 en 3, m.b.t. het programma van maandag 18 december t/m donderdag 21 december en m.b.t. het verkort rooster op dinsdag 9 januari. 

Leerjaar 2 en 3 lessen NASK 

Via deze weg willen we de ouders/verzorgers van de leerlingen uit leerjaar 2 en leerjaar 3 op de hoogte brengen dat in verband met het overlijden van Dhr. Smits de lessen NASK tot aan de kerstvakantie komen te vervallen, met als gevolg dat er met regelmaat roosterwijzigingen voor de leerlingen zullen worden doorgevoerd. Als directie gaan we op zoek naar een passende oplossing voor de lessen NASK, we hopen in deze situatie op uw begrip te kunnen rekenen. 

Programma maandag 18 december t/m donderdag 21 december 

  • Lesweek onderbouw
    De leerlingen uit leerjaar 1 en leerjaar 2 hebben in de laatste lesweek voorafgaand aan de kerstvakantie volgens het reguliere rooster les van maandag 18 december t/m woensdag 20 december. Op woensdagavond is er voor alle leerlingen van Van Maerlant een kerstgala georganiseerd. In de bijlage vindt u meer informatie betreffende dit gala. De leerlingen uit leerjaar 1 en 2 hebben vanaf donderdag 21 december kerstvakantie. 
     
  • Schakelweek Bovenbouw.
    Van maandag 18 t/m donderdag 21 december wordt in de bovenbouw het gangbare lesrooster losgelaten. De leerlingen krijgen voor deze dagen een rooster, waarin voor iedere dag de tijden vermeld staan, waarop ze op school aanwezig moeten zijn. Gedurende deze 4 dagen voeren de leerlingen praktische en mondelinge opdrachten uit, maken schriftelijke toetsen en bereiden zich voor op werkstuk(ken). Alle leerlingen van klas 3 brengen daarnaast een bezoek aan het Vicki Brownhuis in ’s-Hertogenbosch (zie brief van de sectie Maatschappijleer). Woensdagmiddag 20 december is de laatste bijeenkomst voor de leerlingen uit 4D en 4E voor het profielwerkstuk. 
Dinsdag 9 januari 

Op deze dinsdag zal er sprake zijn van een verkort lesrooster voor alle leerjaren. Dit in verband met het afscheid van dhr. Jos de Ridder, waarnemend algemeen directeur en directeur bedrijfsvoering. Dit afscheid wordt gecombineerd met een nieuwjaarsreceptie voor het personeel van de Van Maerlant en de Bossche Vakschool.
De lessen starten deze dag om 8.30 uur in plaats van 9.30 uur en de laatste les zal eindigen om 11.30 uur. Aangezien dit aangepaste rooster niet ingelezen kan worden in magister, is het voor leerlingen van belang om de roosterwijzigingen op school te raadplegen. 

Rest ons u, namens het team van Van Maerlant, fijne feestdagen toe te wensen en een gezond en veilig 2018.


Terug