Toelatingsprocedure vmbo/mavo leerjaar 1
De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van kinderen. Sinds enige jaren gelden er nieuwe regels voor die overgang. Deze vloeien voort uit veranderingen in de regelgeving rond het schooladvies en de centrale eindtoets basisonderwijs én de wet Passend Onderwijs. Wat niet verandert is dat de leerling centraal staat bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Een warme overdracht, een passende vervolgopleiding en een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn blijven ook bij Van Maerlant voorop staan. Hieronder zijn de verschillende fases met betrekking tot de procedure rondom de toelating voor u uiteengezet.  
 1. Voorlichtingsdagen / rondleidingen voor leerlingen en hun ouder(s) / verzorger(s): Januari 2019. Groepsgewijs kunt u dan , onder schooltijd, met uw zoon / dochter kennis maken met Van Maerlant. U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website of u neemt contact op met de administratie van onze school (073-6132931). 
   
 2. Open Huis: zaterdag 19 januari 2019 (10.00 – 13.00 uur). 
   
 3. Vanaf februari 2019 kunt u zich via de website digitaal (voor)aanmelden. Exacte datum wordt nog bekend gemaakt.  
   
 4. Aanmelden nieuwe leerlingen klas 1:
  - Maandag 11 maart 2019 18.00 – 20.00 uur
  - Dinsdag 12 maart 2019 18.00 – 20.00 uur
  Ouder(s)/verzorger(s) komt / komen samen met hun zoon / dochter naar school om aan te melden. Ook als u een vooraanmelding heeft gedaan.
  Ter ondersteuning van de aanmelding dient men mee te brengen:
  - adviesformulier school van herkomst (wat ons toegang verschaft tot het Digitale Overdrachts Dossier = DOD);
  - alle relevante onderzoeksgegevens (bij diagnoses als ADHD, PDD-NOS, dyslexie etc. is een onderzoeksrapportage verplicht);
  - kopie identiteitskaart/ paspoort of kopie uittreksel bevolkingsregister;
  - een recente pasfoto; 
   
 5. Overleg / contact school van herkomst / externe instanties.  
   
 6. Bespreking van alle gegevens in de toelatingscommissie. 
   
 7. Eind april 2019: ouders ontvangen bericht m.b.t. toelaatbaarheid. 
   
 8. Juni 2019: kennismakingsavond voor alle nieuwe leerlingen met hun ouders / verzorgers.


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram