Toelatingsprocedure vmbo/mavo leerjaar 1

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van kinderen. Sinds enige jaren gelden er nieuwe regels voor die overgang. Deze vloeien voort uit veranderingen in de regelgeving rond het schooladvies en de centrale eindtoets basisonderwijs én de wet Passend Onderwijs. Wat niet verandert is dat de leerling centraal staat bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Een warme overdracht, een passende vervolgopleiding en een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn blijven ook bij Van Maerlant voorop staan.

 Hieronder zijn de verschillende fases met betrekking tot de procedure rondom de toelating voor u uiteengezet. (onder voorbehoud; afhankelijk van Corona / Covid-19)

1. Rondleidingen / School in bedrijf voor leerlingen uit groep 8: Januari / februari 2021. U kunt uw zoon/dochter hiervoor opgeven via deze link.

2. Online Open Huis: zaterdag 23 januari 2021.

3. Van 22 februari 2021 t/m 3 maart 2021 moet u uw zoon/dochter via onze website digitaal (voor)aanmelden. 

4. Aanmelden nieuwe leerlingen klas 1:
- Maandag 8 maart 2021 18.00 – 20.00 uur
- Dinsdag 9 maart 2021 18.00 – 20.00 uur
Ouder(s)/verzorger(s) komt / komen samen met hun zoon / dochter naar school om aan te melden. Ook als u een vooraanmelding heeft gedaan.

Indien de aanmeldingen vanwege corona digitaal plaatsvinden, kunt u t.z.t. intekenen voor een online aanmeldgesprek. Nadere informatie kunt u tegen die tijd terugvinden op onze website.

Ter ondersteuning van de aanmelding dient men mee te brengen:
- adviesformulier school van herkomst (wat ons toegang verschaft tot het Digitale Overdrachts Dossier = DOD);
- alle relevante onderzoeksgegevens (bij diagnoses als ADHD, PDD-NOS, dyslexie etc. is een onderzoeksrapportage verplicht);
- kopie identiteitskaart/ paspoort of kopie uittreksel bevolkingsregister;
- een recente pasfoto;

5. Overleg / contact school van herkomst / externe instanties.

6. Bespreking van alle gegevens in de toelatingscommissie.

7. Medio april 2021: ouders ontvangen bericht m.b.t. toelaatbaarheid.

8. Juni 2021: kennismakingsavond voor alle nieuwe leerlingen met hun ouders / verzorgers.Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram