Toelatingsprocedure vmbo/mavo leerjaar 1

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van kinderen. Sinds enige jaren gelden er nieuwe regels voor die overgang. Deze vloeien voort uit veranderingen in de regelgeving rond het schooladvies en de centrale eindtoets basisonderwijs én de wet Passend Onderwijs. Wat niet verandert is dat de leerling centraal staat bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Een warme overdracht, een passende vervolgopleiding en een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn blijven ook bij Van Maerlant voorop staan.

Hieronder zijn de verschillende fases met betrekking tot de procedure rondom de toelating voor u uiteengezet.

  1. Voorlichtingsdagen / rondleidingen voor leerlingen en hun ouder(s) / verzorger(s): Januari / februari 2020. Groepsgewijs kunt u dan , onder schooltijd, met uw zoon / dochter kennis maken met Van Maerlant. U kunt zich hiervoor (na de herfstvakantie) aanmelden via onze website of u neemt contact op met de administratie van onze school (073-6132931).
  2. Open Huis: zaterdag 18 januari 2020 (10.00 – 13.00 uur). 
  3. Vanaf 17 februari 2020 kunt u zich via deze website digitaal (voor)aanmelden. 
  4. Aanmelden nieuwe leerlingen klas 1: - Maandag 2 maart 2020 18.00 – 20.00 uur - Dinsdag 3 maart 2020 18.00 – 20.00 uur Ouder(s)/verzorger(s) komt / komen samen met hun zoon / dochter naar school om aan te melden. Ook als u een vooraanmelding heeft gedaan. Ter ondersteuning van de aanmelding dient men mee te brengen: - adviesformulier school van herkomst (wat ons toegang verschaft tot het Digitale Overdrachts Dossier = DOD); - alle relevante onderzoeksgegevens (bij diagnoses als ADHD, PDD-NOS, dyslexie etc. is een onderzoeksrapportage verplicht); - kopie identiteitskaart/ paspoort of kopie uittreksel bevolkingsregister; - een recente pasfoto;
  5. Overleg / contact school van herkomst / externe instanties.
  6. Bespreking van alle gegevens in de toelatingscommissie.
  7. Medio april 2020: ouders ontvangen bericht m.b.t. toelaatbaarheid.
  8. Juni 2020: kennismakingsavond voor alle nieuwe leerlingen met hun ouders / verzorgers.


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram