Toelatingsprocedure vmbo-kader/mavo

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van kinderen. Sinds enige jaren gelden er nieuwe regels voor die overgang. Deze vloeien voort uit veranderingen in de regelgeving rond het schooladvies en de centrale eindtoets basisonderwijs én de wet Passend Onderwijs. Wat niet verandert is dat de leerling centraal staat bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Een warme overdracht, een passende vervolgopleiding en een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn blijven ook bij Van Maerlant voorop staan.

 1. Open Huis: 21 januari 2023 (10.00 – 15.00 uur). 
 2. Tussen 20 februari en 5 maart moet u uw zoon/dochter via deze website digitaal (voor)aanmelden. Na de vooraanmelding ontvangt u bericht van ons en wordt er een afspraak gemaakt voor het definitieve aanmeldgesprek op school. 
 3. Aanmelden nieuwe leerlingen klas 1 (op afspraak):
  - Maandag 6 maart 2023 16.30 – 20.30 uur
  - Dinsdag 7 maart 2023 16.30 – 20.30 uur
  Ouder(s)/verzorger(s) komt / komen samen met hun zoon / dochter naar school om aan te melden. Ook als u een vooraanmelding heeft gedaan. Hierna is de aanmelding definitief.
  Ter ondersteuning van de aanmelding dient men mee te brengen:
  - adviesformulier school van herkomst (wat ons toegang verschaft tot het Digitale Overdrachts Dossier = DOD);
  - alle relevante onderzoeksgegevens (bij diagnoses als ADHD, PDD-NOS, dyslexie etc. is een onderzoeksrapportage verplicht); 
 4. Overleg / contact school van herkomst / externe instanties (‘warme overdracht’). 
 5. Bespreking van alle gegevens in de toelatingcommissie. 
 6. Medio april 2023: ouders ontvangen bericht m.b.t. toelaatbaarheid. 
 7. Juni 2023: kennismakingsavond voor alle nieuwe leerlingen met hun ouders / verzorgers.


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram