Open Huis
We zijn dit jaar afhankelijk van de maatregelen rondom Covid-19 voor de organisatie van ons Open Huis. Ons Open huis staat gepland op zaterdag 23 januari.

Het Open Huis zal dit keer alleen voor leerlingen uit groep 8 zijn. In deze aangepaste versie zal er met een tijdslot en kleine groepen gewerkt worden en moeten we het aantal volwassen bezoekers helaas beperken. Daardoor kunnen we maar 1 ouder/verzorger per kind toelaten tijdens het Open Huis.

Kun je niet (fysiek) aanwezig zijn tijdens het Open Huis, dan zal er ook een digitaal alternatief worden geboden. Ook wanneer op een later moment toch blijkt dat het Open Huis niet fysiek door kan/mag gaan, zullen we via een digitale variant de mogelijkheid bieden om kennis te maken met onze school. Via onze website krijg je dan toch een ‘inkijk’ tot onze school. Dit 'digitale Open Huis' is ook interessant voor leerlingen van groep 7 en hun ouders die nu niet de mogelijkheid hebben onze school tijdens het Open Huis te bezoeken.

Meer informatie over inschrijven voor het Open Huis en het digitale alternatief volgt binnenkort via deze website.


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram