Aanmelden klas 2 en 3

Update december 2022:
Op dit moment zitten al onze klassen vol en hebben we dus helaas geen ruimte voor zij-instroom. Welke leerlingen kunnen er instromen?
Deze procedure is bedoeld voor leerlingen die willen instromen in klas 2 of 3. Leerlingen kunnen bij ons instromen met een vmbo-kader en/of vmbo-T advies.

Criteria voor toelating:

  • Positief advies van de afleverende school voor het gewenste onderwijsniveau en leerjaar. 
  • Beschikbare plaatsen binnen het gewenste onderwijsniveau en leerjaar. 
  • Volledige informatie van alle relevante zaken via het aanmeldingsformulier. 
  • Beoordeling of eventueel noodzakelijke ondersteuning geboden kan worden. 
  • Positief oordeel van de toelatingscommissie. 

De voor-aanmelding
De voor-aanmelding vindt plaats tussen 1 maart t/m 1 mei, met uitzondering van leerlingen die gedurende het schooljaar verhuizen. Er is sprake van een voor-aanmelding als het vooraanmeldingsformulier via deze link is ingevuld en samen met de gewenste bijlage is ontvangen door onze leerlingenadministratie. U mag het mailen naar info@vanmaerlant.nl.

Welke informatie moet u mee aanleveren:

  • Een actuele cijferlijst 

Procedure 

  • U krijgt schriftelijk bericht van Van Maerlant indien uw voor-aanmelding in de procedure genomen kan worden. 
  • Uw voor-aanmelding wordt dan een officiële aanmelding. 
  • Van Maerlant vraagt middels een inlichtingenformulier gegevens op bij de afleverende school. 
  • De toelatingscommissie zal de aanmelding en het dossier bestuderen en beslissen of de leerling geplaatst kan worden, dit zal zijn begin juli 2023. U ontvangt hierover officieel bericht. 

Kennismakingsgesprek
Indien uw zoon/dochter geplaatst kan worden op onze school, zal de toekomstige mentor contact opnemen voor een kennismakingsgesprek. Tevens ontvangt u een informatiepakket.

 Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram