Aanmelden klas 2 en 3

Welke leerlingen kunnen er instromen?
Deze procedure is bedoeld voor leerlingen die willen instromen in klas 2 of 3. Leerlingen kunnen bij ons instromen met een vmbo-kader en/of vmbo-T advies.

Criteria voor toelating:

  • Positief advies van de afleverende school voor het gewenste onderwijsniveau en leerjaar. 
  • Beschikbare plaatsen binnen het gewenste onderwijsniveau en leerjaar. 
  • Volledige informatie van alle relevante zaken via het aanmeldingsformulier. 
  • Beoordeling of eventueel noodzakelijke ondersteuning geboden kan worden. 
  • Positief oordeel van de toelatingscommissie. 

De voor-aanmelding
De voor-aanmelding vindt plaats tussen 1 maart t/m 1 mei, met uitzondering van leerlingen die gedurende het schooljaar verhuizen. Er is sprake van een voor-aanmelding als het vooraanmeldingsformulier via deze link is ingevuld en samen met de gewenste bijlage is ontvangen door onze leerlingenadministratie. U mag het mailen naar info@vanmaerlant.nl.

Welke informatie moet u mee aanleveren:

  • Een actuele cijferlijst

Procedure
U krijgt schriftelijk bericht van Van Maerlant indien uw voor-aanmelding in de procedure genomen kan worden. Uw voor-aanmelding wordt dan een officiële aanmelding. Van Maerlant vraagt middels een inlichtingenformulier gegevens op bij de afleverende school. De toelatingscommissie zal de aanmelding en het dossier bestuderen en beslissen of de leerling geplaatst kan worden, dit zal zijn begin juli 2023. U ontvangt hierover officieel bericht.

Kennismakingsgesprek
Indien uw zoon/dochter geplaatst kan worden op onze school, zal de toekomstige mentor contact opnemen voor een kennismakingsgesprek. Tevens ontvangt u een informatiepakket.Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram