Aanmelden klas 2-3-4
De vooraanmelding
Voor schooljaar 2021-2022 kunt u alleen een vooraanmelding doen voor leerjaar 3. Dit komt doordat we in leerjaar 2 en leerjaar 4 komend schooljaar geen plek vrij krijgen.

Een vooraanmelding kan gedaan worden vanaf 1 maart 2021 tot 1 mei 2021, met uitzondering van leerlingen die gedurende het schooljaar verhuizen. Er is sprake van een vooraanmelding als het vooraanmeldingsformulier is ingevuld en samen met de gewenste bijlage is ontvangen door onze leerlingenadministratie. U mag het mailen naar info@vanmaerlant.nl of per post naar onze school opsturen. U krijgt een bevestiging van ontvangst.

Wat moet u aanleveren (via post of e-mail)?
 • Een ingevuld digitaal vooraanmeldingsformulier wat u kunt vinden via deze link
 • Een ondertekende toestemmingsverklaring. (hier te downloaden
 • Een actuele cijferlijst 

 • Procedure
  1. U krijgt bericht van Van Maerlant indien uw voor-aanmelding in de procedure genomen kan worden.
  2. Uw voor-aanmelding wordt dan een officiële aanmelding.
  3. Van Maerlant vraagt middels een inlichtingenformulier gegevens op bij de afleverende school.
  4. De toelatingscommissie zal de aanmelding en het dossier bestuderen en beslissen of de leerling geplaatst kan worden. 

  Rondleiding en/of kennismakingsgesprek
  Indien de leerling in de aanmeldingsprocedure zit ontvangt u van ons een uitnodiging voor een rondleiding en/of kennismakingsgesprek.

  Definitieve plaatsing
  U ontvangt van ons een officieel bericht dat de leerling geplaatst is. Tevens ontvangt u dan ook aanvullende informatie over de start hier op school, de boeken en gebruik van een laptop.


  Contact

  Bezoekadres:
  Onderwijsboulevard 1
  5223 DE 's Hertogenbosch

  Postadres:
  Postbus 2401
  5202 CK 's-Hertogenbosch


  073 - 61 32 931

  info@vanmaerlant.nl

  Volg ons op Social Media!

  Facebook Twitter Instagram