Aanmelden brugklas
Lees hier de aanmeldingsprocedure schooljaar 2022-2023 brugklassen 's-Hertogenbosch.

Het aanmelden van nieuwe leerlingen op Van Maerlant is:
- Maandag 7 maart 2022 18.00 – 20.00 uur
- Dinsdag 8 maart 2022 18.00 – 20.00 uur

Bij de aanmelding dient minimaal 1 ouder of wettelijke vertegenwoordiger en de leerling zelf aanwezig te zijn. Ook dit schooljaar kunt u uw zoon/dochter ook digitaal (voor)aanmelden via onze website. Dit kan van 21 februari 2022 t/m 6 maart 2022, op voorwaarde dat het definitieve schooladvies van uw zoon/dochter bekend is. Wij stellen digitale vooraanmelding zeer op prijs. Vanaf 21 februari staat de link om digitaal aan te melden voor u open. Let op: dit is een voorinschrijving. Voor de definitieve inschrijving komt u samen met uw zoon of dochter naar school op een van de bovenvermelde dagen/tijden om hem/haar definitief in te schijven. Het basis inschrijfformulier ligt van op de dag van inschrijving dan al wel voor u klaar. U hoeft dit alleen nog te controleren en te ondertekenen. Ook zorgen wij er voor dat het digitale overdrachtsdossier van de basisschool dan al beschikbaar is tijdens het inschrijfgesprek op school.
 
Wilt u, of kunt u, niet digitaal (voor)aanmelden dan neemt u bij de inschrijving het adviesformulier po/vo mee wat u van de basisschool krijgt. Meer informatie kunt u vinden op deze website onder het kopje 'toelatingsprocedure'.


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram