Vertrouwenspersonen

"Onze school moet een veilige plaats zijn voor allen die er werken en leren!"

Op Van Maerlant bestaat het vertrouwensteam uit de volgende mensen:

Vertrouwenspersonen voor leerlingen:
- Mevrouw Popma: t.popma@vanmaerlant.nl
- Meneer el Waffaoui: y.elwaffaoui@vanmaerlant.nl

Vertrouwenspersonen voor personeel:
- Mevrouw van Rooij: m.vanrooij@vanmaerlant.nl

De vertrouwenspersonen hebben als taak om gesprekken te voeren met leerlingen en ouders en het verzorgen van de eerste opvang van personen die met seksuele intimidatie, agressie en/of geweld (waaronder pesten) en discriminatie zijn geconfronteerd. Daarnaast bieden zij hulp en advies. Ook leveren ze een bijdrage aan de verbetering van het werk- en leefklimaat op school door middel van beleidsadviezen aan het MT.Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram