Tutorleren
Op Van Maerlant zijn we volop bezig met tutorleren. Wat houdt tutorleren in? Bovenbouw leerlingen geven onderwijsondersteuning aan onderbouwleerlingen. De bovenbouwleerlingen (tutoren) hebben een cursus gevolgd om ze bekwaam te maken om de onderbouwleerlingen (tutee) te kunnen begeleiden. De tutor krijgt ook een kleine vergoeding om tutorles te geven: deels vanuit de tutee en deels vanuit school. Onderbouwleerlingen kunnen zich opgeven om in één vak ondersteuning te krijgen. Dit kan het gehele jaar door. Inschrijfformulieren liggen bij de receptie, daar mogen ze ook weer ingeleverd worden.

We zijn in oktober gestart met het opleiden van de tutoren. We hebben inmiddels een enthousiaste groep van 24 leerlingen. Alle leerlingen die deel hebben genomen aan de cursus, hebben hun diploma voor tutorleren behaald. Er is veel animo vanuit de onderbouw om tutorles te krijgen. Dit met het gevolg dat er kans is op een wachtlijst voor de tutees. Wij hopen natuurlijk iedereen zo snel mogelijk te plaatsen.

Groet,
de tutorcoaches


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram