Schoolregels top 4
 1. We gaan op een fatsoenlijke en respectvolle manier met elkaar om, volg aanwijzingen van medewerkers van school op.
     
 2. Geen eten/drinken in de lokalen.
     
 3. Geen pet, muts of capuchon dragen in het schoolgebouw.
     
 4. Tijdens schooltijden (8.30-15.45 uur) is je mobieltje opgeborgen in je kluisje.
  - Als je later begint of eerder uit bent maar toch op school bent, dien je je ook hieraan te houden.
  - Tijdens de pauzes (11.00-11.30 en 13.00-13.30 uur) mag je je mobieltje gebruiken.
  - Soms heb je voor een bepaalde opdracht je mobieltje nodig. De docent bepaalt wanneer, waar en met welk doel dit dan toegestaan is.
  - Bellen met je mobieltje mag alleen buiten het schoolgebouw.
  - In het schoolgebouw en op het schoolterrein is het zonder toestemming verboden om opnames te maken.


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram