Schoolregels top 4
 1. We gaan op een fatsoenlijke en respectvolle manier met elkaar om, volg aanwijzingen van medewerkers van school op.
     
 2. Geen eten/drinken in de lokalen.
     
 3. Geen pet, muts of capuchon dragen in het schoolgebouw.
     
 4. - In een lokaal bepaalt de docent of je een mobieltje mag gebruiken en met welk doel.
  - Bellen met je mobieltje mag alleen buiten het schoolgebouw
  - In het schoolgebouw en op het schoolterrein is het zonder toestemming verboden om opnames te maken.


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram