Leerlingenstatuut

Een leerlingenstatuut is een soort wetboekje waar alle plichten én rechten van scholieren in staan. Iedere school moet in zijn statuut geregeld hebben:

  • de handhaving van de goede gang van zaken op school;
  • regeling van geschillen;
  • bescherming van persoonlijke gegevens; en
  • de wijze waarop het schoolbestuur zorg draagt voor de kwaliteit van het onderwijs.

Een recht voor de een is vaak een plicht voor de ander. Conflicten moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Dan is het nodig dat veel dingen goed omschreven worden.

Het leerlingenstatuut maakt voor iedereen op school duidelijk wat de positie van de leerling is. Daardoor kunnen conflicten waar leerlingen bij betrokken zijn vaak voorkomen kunnen worden. Mocht zich toch een conflict voordoen, kunnen leerlingen, docenten en ouders het statuut raadplegen. Bovendien sluit een leerlingenstatuut willekeur uit; elke leerling verdient een gelijke behandeling omdat de regels van het statuut voor iedereen gelden.Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram