Leerlingenraad

Op Van Maerlant hechten we veel waarde aan de mening van leerlingen. Om die reden hebben we een leerlingenraad.
Aan het begin van het schooljaar wordt in leerjaar 1 een nieuwe geleding voor de leerlingenraad gekozen. De leerlingenraad, die wordt begeleid door enkele docenten, wordt betrokken bij het beleid van de school. Regelmatig is er overleg tussen de leerlingenraad en de diverse geledingen, zoals directie en MR.

In het schooljaar 2021-2022 bestaat de leerlingenraad uit de volgende personen:

Leerlingen:

  • Leerjaar 1: vacant
  • Leerjaar 2: Simone Klop & Esmée Oudshoorn
  • Leerjaar 3: Siem Iedema & Jari Gorter
  • Leerjaar 4: Noa Vos & Jesse van Kollenburg

Personeel:

  • Mevr. Colsters (docent)
  • Dhr. Van Dam (docent)
  • Dhr. Berkers (leerlingcoördinator)
  • Dhr. De Groot (directeur)


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram