Leerlingenraad

Op Van Maerlant hechten we veel waarde aan de mening van leerlingen. Om die reden hebben we een leerlingenraad.
Aan het begin van het schooljaar wordt in leerjaar 1 een nieuwe geleding voor de leerlingenraad gekozen. De leerlingenraad, die wordt begeleid door enkele docenten, wordt betrokken bij het beleid van de school. Regelmatig is er overleg tussen de leerlingenraad en de diverse geledingen, zoals directie, evenementencommissie en MR.

Leerlingen:

  • Leerjaar 1: Siem Iedema & Jari Gorter
  • Leerjaar 2: Noa Vos & Jesse van Kollenburg
  • Leerjaar 3: Donna Damen & Omeed Kadir
  • Leerjaar 4: Juul Janssen & Thijn Osinga

Personeel:

  • Mevr. Colsters (docent)
  • Dhr. Van Dam (docent)
  • Dhr. De Groot (directeur)


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram