PTA klas 4

Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) treden in werking op 1 oktober van het betreffende schooljaar. Om de volledige versie is te lezen kun je hieronder een keuze maken.Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram