Stellingen
Lees de 5 stellingen en geef aan of je vindt dat dit wel / niet kan op school. Leg uit.
 
  • Een docent legt bij het geven van individuele uitleg een arm om de schouder van de leerling of legt een hand in de nek.
  • Tijdens schoolkampen is het de gewoonte dat docenten de leerling een nachtzoen geven
  • Voor de school staat een groepje leerlingen in een kring, Kevin staat in het midden. Ze duwen hem van de ene kant naar de andere.
  • Een klasgenoot zegt tegen een allochtone medeleerling: “Als je zo lui blijft, dan, dan moet je terug naar je eigen land!”
  • Een leerling krijgt van een docent een app-je: "Een 10 voor je proefwerk, goed gedaan xxx" 

 
Geef duidelijk aan dat iets je niet bevalt!Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram