Contactpersonen

"Onze school moet een veilige plaats zijn voor allen die er werken en leren!"

Sinds 1 oktober 1994 verplicht de arbeidsomstandighedenwet de school maatregelen te treffen ter bescherming van leerlingen en personeel tegen machtsmisbruik. Een belangrijke maatregel is het aanstellen van twee contactpersonen binnen de school. Leerlingen kunnen bij hen terecht als ze het slachtoffer zijn van een vorm van machtsmisbruik op school. Tevens bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een externe vertrouwenspersoon. De leerlingen krijgen aan het begin van schooljaar informatie over de taken en het functioneren van de contactpersoon.

 De contactpersonen op Van Maerlant zijn Jack Slaats en Jacqueline van Drunen.

Wat kun je doen tegen machtsmisbruik en/of seksuele intimidatie?

Zelf:

 • Laten merken dat je van bepaald gedrag niet gediend bent
 • Durf “nee” te zeggen

Contactpersoon inschakelen:

 • Luisteren naar je klacht
 • Samen mogelijke oplossingen bedenken
 • Informatie geven over de klachtenroute
 • Ondersteunen bij klacht indienen
 • Ondersteunen tijdens klachtenroute
 • Evt. doorverwijzen naar externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon inschakelen (deze werkt niet op Van Maerlant):

 • Luisteren naar je klacht
 • Samen mogelijke oplossingen bedenken
 • Verwijzen voor emotionele ondersteuning/juridische hulp
 • Bemiddelen
 • Bekijken of optreden naar de werkgever volgens regels verloopt
 • Onderzoeken of Van Maerlant aan de eisen van de wet voldoet
 • Aandringen bij bestuur op nauwkeurig beleid


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram