Onderwijszorg

Het ondersteuningsprofiel is de bestuurlijk vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventueel extra ondersteuning die een individuele school biedt eventueel in samenwerking met ketenpartners. Het bestuur van het samenwerkingsverband VO de Meierij heeft het ondersteuningsprofiel voor de reguliere scholen binnen samenwerkingsverband VO de Meierij vastgesteld, na advies van het Scholenoverleg. Dit betekent dat de reguliere scholen binnen het samenwerkingsverband VO de Meierij tenminste de ondersteuning aanbieden zoals omschreven in het ondersteuningsprofiel van samenwerkingsverband VO de Meierij (link toevoegen). De scholen zijn vrij extra ondersteuningsaanbod aan dit ondersteuningsprofiel toe te voegen. Het extra ondersteuningsaanbod van Van Maerlant is omschreven in het schoolondersteuningsplan:

Op Van Maerlant hechten we niet alleen veel waarde aan kwalitatief goed onderwijs, maar zijn we ook altijd druk bezig om een prettig en veilig klimaat te creëren voor onze leerlingen. Speciaal daarvoor hebben we ook een aantal andere documenten ontwikkeld en belangrijke links verzameld.

Voor meer informatie over onderwijszorg verwijzen wij u naar de schoolgids.Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram