Trekt u de wandelschoenen aan?

Elke dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur wandelen 4 leerlingen uit leerjaar 2 met de bewoners van de Antoniegaarde. Onze leerlingen worden daarbij begeleid door vrijwilligers van de stichting Bij Katrien. Deze stichting is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Wat wordt er van de vrijwilliger verwacht? Elke dinsdag (tijdens schoolweken) vangt u onze leerlingen op bij de Antoniegaarde, koppelt de leerling aan een bewoner en wandelt met het groepje door de stad. De koffie staat klaar bij stichting Bij Katrien aan de Kruisbroedershof. Na de koffie volgt de wandeling terug naar Antoniegaarde waar alle bewoners weer begeleid worden naar hun eigen plek.

Heeft u tijd en vindt u het gezellig om onze leerlingen wekelijks te begeleiden? Neem dan contact op met info@bijkatrien.com.

Media
  • thumbnail_5B57175A-FDAE-4DD6-A46D-BFF0354DAFF3


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram