Meedenken over het beleid van school? Dan is de MR iets voor u!

Wilt u als ouder/verzorger meedenken over het beleid van onze school en invloed hebben op de besluitvorming? Dat kan! Voor de medezeggenschapsraad zijn we op zoek naar een ouder/verzorger die plaats wil nemen in de oudergeleding. Er komt voor komend schooljaar namelijk één plek beschikbaar.

Wat is de MR?
De MR bestaat uit drie geledingen te weten: de ouders, de leerlingen en het personeel. De medezeggenschapraad heeft drie belangrijke rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Het initiatiefrecht kan altijd worden ingezet. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld instemmen met het schoolplan en het schoolreglement. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over de vakantieregeling of over het aanstellen van een nieuwe directeur. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer één keer in de zes weken.

Van de huidige ouders in de MR neemt mevrouw Staas afscheid. We willen iedere ouder/verzorger de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Bij meerdere aanmeldingen, zullen verkiezingen volgen.

Lijkt het u interessant om mee te denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geef u dan nu op door een mail te sturen naar d.vandam@vanmaerlant.nl

Aanmelden kan tot en met vrijdag 24 maart 2023.
Media
  • 100662120_101071531635204_472536437959426048_n


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram