Aanpassing beleid rondom melden vanwege 'te laat komen'

Doordat na de herstvakantie het rooster en de lestijden zijn veranderd, is het ook nodig om de maatregel rondom het ‘te laat komen’ aan te passen. Vanaf aanstaande maandag moeten leerlingen die te laat komen zich de volgende dag een half uur voor hun start op school melden. Dit geldt ook als er een toetsmoment is.

Enkele voorbeelden:

  • Als er om 08.30 uur een toetsmoment is, moet de leerling zich om 08.00 uur melden;
  • Als de leerling om 09.00 uur start, moet hij/zij zich om 08.30 uur melden; 
  • Als de lessen van een leerling om 13.00 uur beginnen, dan moet hij/zij zich om 12.30 uur melden. 

In Magister komt in de agenda automatisch te staan "08.00 melden". Helaas kan dit niet anders. Via deze weg hopen we voor iedereen duidelijk te maken dat we hiermee bedoelen een half uur voor aanvang schooltijd. De receptie kan dit controleren.

Media
  • 305142924_513144654147689_6385493014467715883_n


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram