Ga jij naar leerjaar 3? Misschien is de sportklas dan iets voor jou!

Afgelopen week hebben leerlingen die komend jaar in leerjaar 3 zitten, uitleg gekregen over de sportklas. Deze leerlingen hebben namelijk de mogelijkheid om te kiezen voor een extra vak in leerjaar 3 en 4: de sportklas.

De sportklas is bedoeld voor leerlingen die affiniteit hebben met sport, sportief zijn en motorisch vaardig zijn. De leerling hoeft geen topsporter te zijn om hieraan deel te nemen; wel wordt er 100% inzet verwacht en is er een aanwezigheidsverplichting.

De lessen van sportklas vallen binnen schooltijd en dit is geen vervanging van de reguliere lessen lichamelijk opvoeding (LO). Uw zoon of dochter zal wel andere lessen missen om deel te kunnen nemen aan de sportklas. Wij zullen ervoor waken dat er op het sportklasmoment geen belangrijke instructies worden gedaan bij andere vakken. Door speciale of georganiseerde evenementen kan het voorkomen dat een leerling voor of na schooltijd verwacht wordt aanwezig te zijn.

Tijdens de lessen van de sportklas behandelen we verschillende sporten. Het verschil ten opzichte van het verplichte vak LO is dat bij de sportklas verdieping en verbreding wordt aangeboden. Het programma is vooral praktisch van aard: in beweging zijnde leren leerlingen vaak veel meer. Verdieping houdt in dat onderdelen die ook bij LO worden aangeboden, nu op hoger niveau beoefend worden. Hier gaan we bijvoorbeeld meer werken aan de techniek en tactiek van een sport. Verbreding houdt in dat nieuwe en andere onderdelen (dan bij LO) worden aangeboden. Hierbij kunt u denken aan la cross, tennis en seizoensporten zoals windsurfen.

Naast het praktische deel wordt er ook aandacht besteed aan presenteren, organiseren, begeleiden, samenwerken en reflecteren. De leerlingen gaan leren lesgeven in de sportzaal door dit samen te oefenen. Ook zullen de leerlingen sportactiviteiten gaan organiseren of begeleiden, bijvoorbeeld een sportdag voor een basisschool of een kampweek voor zichzelf. Deelname aan de sportklas heeft geen invloed op het eindexamen; leerlingen doen geen examen in dit onderdeel. Wel is er een eindopdracht, namelijk het organiseren van een sportactiviteit buiten school. Wanneer de leerling dit voldoende afsluit en daarnaast ook 25 uur praktijk heeft gedaan (zoals het organiseren van sportdagen), heeft de leerling het certificaat Citytrainer behaald.

Aan deelname aan de sportklas zitten geen extra kosten verbonden.
Media
  • Shutterstock_Lisa_Kolbasa


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram