Nieuwe brugklassers maken kennis met hun klas

Deze week hebben we onze nieuwe brugklassers ontvangen. Ze hebben kennis kunnen maken met hun nieuwe klasgenoten en hun mentoren. Ook hebben zowel leerlingen als ouders/verzorgers belangrijke informatie gekregen voor de start van het nieuwe schooljaar. Was u als ouder/verzorger verhinderd of wilt u de informatie graag nog eens rustig teruglezen? Dat kan via deze link!
Media
  • news_logovanmaerlant


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram