Van Maerlant is vijftien nieuwe lentoren rijker!

Deze week hebben 15 leerlingen hun training tot lentor met succes afgerond. Een lentor is een leerling uit leerjaar 4 die, samen met een ervaren mentor, ervoor zorgt dat nieuwe brugklasleerlingen zich snel thuis voelen op onze school. De taken van een leerlingmentor zijn gericht op de mentorklas, waar zij aan het begin van het jaar aan gekoppeld worden.

Op de training hebben de lentoren een aantal onderdelen gehad die van grote waarde kunnen zijn bij het uitoefenen van deze taak zoals gesprekstechnieken, psychologie van een puber, sociologische groepsprocessen en omgaan met vertrouwelijke informatie.

Wij zijn uiteraard erg trots op onze nieuwe lentoren en wensen hen erg veel succes toe komend schooljaar!

Media
  • news_mentor


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram