Trotse directeur Van Maerlant: ‘Hoe vet is dat je een onderwijsvisie bedenkt én verhuist?’

In het kader van onze nieuwbouw zullen we jullie dit schooljaar regelmatig informeren over de ontwikkeling en voortgang hiervan. Deze week komt locatiedirecteur Tiny de Groot aan het woord.

Al jaren is Van Maerlant bezig met het project om een nieuw gebouw neer te zetten, dat na de zomervakantie in gebruik wordt genomen. Maar waarom eigenlijk? Directeur Tiny de Groot geeft antwoorden in dit interview.

Iedereen die wil, kan de bouw nauwlettend in de gaten houden via de webcam die is geïnstalleerd op de bouwplaats. Op de plek waar het huidige schoolgebouw staat, komt het nieuwe Van Maerlant, dat bestaat uit een nieuw schoolgebouw, een sporthal en een mooi terrein waar de leerlingen kunnen pauzeren en chillen. En er is ook veel groen. ,,We willen warmte en gezelligheid uitstralen”, vertelt Tiny in zijn kantoor. ,,Van Maerlant is straks een groene school die past bij het onderwijs van de toekomst.”

Door: Wout Fassbender



Het is een proces van de lange adem, een traject dat vijf jaar geleden al is ingezet. Het begon met een poll onder de leraren waarin werd gepeild hoe zij tegenover veranderingen stonden; 89 procent zag dat wel zitten. ,,Dat is het startschot geweest, want wij hadden niet meer het idee dat ons huidige schoolgebouw nóg eens vijftig jaar mee zou gaan.”

Daarna volgden gesprekken. Heel veel gesprekken. Met docenten, het managementteam, leden van de leerlingenraad en de directie om te peilen wat iedereen wel en niet wil en wat zeker niet mag ontbreken. ,,Daar hebben we tekeningen van laten maken die moeten verduidelijken waar wij als school straks voor staan.”

Ontwikkel- en klankbordgroep
Om het proces vlot te trekken, is een ontwikkel- en klankbordgroep ingericht. ,,We wilden de docenten de kans geven om mee te denken, maar hadden niet verwacht zestien aanmeldingen te krijgen. Daarom hebben we het opgedeeld in twee groepen”, duidt Tiny. De ontwikkelgroep bedacht de ideeën, de klankbordgroep stelde de (kritische) vragen.

Daaruit is de blauwdruk voor het nieuwe gebouw ontstaan, waarvan negen bouwstenen (generiek en vakgericht) de basis vormen. Dat is vervolgens naar de vijf architectenbureaus gestuurd die een concept mochten bedenken; uiteindelijk heeft Architecten aan de Maas het gebouw mogen ontwerpen.

De school is een stuk compacter gebouwd, met veel minder gang en veel meer (werk)ruimten. Adviesbureau ICS heeft daarbij meegeholpen en binnenkort worden de nieuwe meubels besteld. ,,Ik hoop toch dat het allemaal op tijd komt.”

Dé blikvanger: het theater
Het paradepaardje volgens Tiny? ,,Ja, dat zijn toch wel de aula en het theater, met daartegenover de tv-studio. We wilden als school een wow-effect creëren en hiermee is dat zeker gelukt.” De directeur schiet in de lach, want hij had een mooi plan in gedachten. ,,Als je op de Leeghwaterlaan loopt dan doemt direct het schoolgebouw op, als blikvanger van de straat. Maar we hebben er geen rekening mee gehouden dat er nog een rij bomen staat. Dus in de zomer zie je het bijna niet liggen.”

Speciale verhuizing
Tiny heeft als directeur van Van Maerlant al eens eerder schoolverhuizingen meegemaakt, toen de onder- en bovenbouw samenkwamen aan de Onderwijsboulevard, zo’n zeven jaar geleden. Op zijn vorige school, het Fioretti College in Veghel, was hij ook betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw gebouw. ,,Daar heb ik alleen nooit gewerkt, omdat ik al naar Van Maerlant was gegaan toen het in gebruik werd genomen.”

Maar deze verhuizing is voor Tiny speciaal, vertelt hij met een twinkeling in de ogen. ,,Hoe vet is het dat je als schooldirecteur én een nieuwe onderwijsvisie mag implementeren én daarbij een passend schoolgebouw mag laten bouwen. Dat gebeurt zelden. Het is altijd het een of het ander. Ja, dat vind ik echt fantastisch.”

Spannende maanden
Toch volgen spannende maanden. Het is nog een hele opgave om het nieuwe schoolsysteem te implementeren. Stapje voor stapje gebeurt dat al dit schooljaar. Dat vertelde onderwijsmanager Geer-Jan Willems al eerder. ,,Slapeloze nachten heb ik er niet van. Ik slaap altijd goed. Maar spannend vind ik het wel, ja”, zegt Tiny.

Voordat de bouw was begonnen, hoorde hij dat er vleermuizen waren ontdekt die vervolgens op diervriendelijke manier werden verwijderd. Het leverde weken vertraging op. ,,Het is ook spannend of docenten, leerlingen en ouders zich thuis zullen voelen op het nieuwe Van Maerlant. Zij zijn natuurlijk het oude systeem gewend, maar dat past niet meer bij deze tijd.”

Of Van Maerlant met de school van de toekomst een voorbeeld wil zijn? ,,Nee, dat is niet ons doel”, antwoordt Tiny direct. ,,Wij zijn er allereerst voor de leerlingen die we zo goed mogelijk op hun toekomst willen voorbereiden. Maar als we uiteindelijk tot voorbeeld voor de regio uitgroeien, dan is het natuurlijk mooi meegenomen.”

Na de zomervakantie betrekken de zevenhonderd leerlingen en honderd medewerkers het nieuwe gebouw. ,,We zullen er klaar voor zijn. Ik heb er enorm veel zin in.”
Media
  • news_nieuwbouw
  • Tekeningen Van Maerlant
  • Tiny bij bouwbord
  • Tiny met bouwtekeningen


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram