Van Maerlant stuurt aan op nóg meer talentontwikkeling

In het kader van onze nieuwbouw zullen we jullie dit schooljaar regelmatig informeren over de ontwikkeling en voortgang hiervan. Deze week vertelt teamleider Geert-Jan Willems over de veranderde onderwijsvisie op Van Maerlant.

Geen traditionele roosters meer met één lesuur Duits, aardrijkskunde of wiskunde. Nooit meer les in een ouderwets klaslokaal. Vanaf volgend schooljaar krijgen de zevenhonderd leerlingen van Van Maerlant les volgens een nieuwe onderwijsvisie. ,,Talentontwikkeling staat hierin nog meer centraal.”

Door Wout Fassbender

De aanloop is lang geweest. Een nieuw concept doorvoeren, kost simpelweg tijd. Vijf jaar geleden heeft Van Maerlant besloten een nieuwe weg in te slaan, vertelt manager onderwijs Geert-Jan Willems. De docenten en directie binnen de school stelden zichzelf destijds de vraag: ‘Wat voelen wij eigenlijk bij het klassieke schoolsysteem, waarbij de leerlingen de lesstof vooral opnemen uit boeken?’

,,We hadden het gevoel te willen veranderen. Die urgentie voelden wij wel”, beantwoordt Geert-Jan. ,,De oude manier van leren is gemaakt voor de industriële samenleving.” De onderwijsmanager legt uit wat hij hiermee bedoelt aan de hand van beeldspraak. ,,Je zet een leerling aan de lopende band neer, hij neemt de stof tot zich en aan het einde van dat proces loopt hij de deur uit en wacht de maatschappij. Dat is niet meer van deze tijd, waarin flexibiliteit juist de norm is geworden.”,,We hadden het gevoel te willen veranderen. Die urgentie voelden wij wel”


Sinds de gestelde vraag en het gegeven antwoord is de transitie ingezet. Het project van het bouwen van de nieuwe school loopt parallel met het ontwikkelen van de nieuwe vorm van onderwijs. ,,Idealiter heb je je onderwijssysteem al klaarstaan en daar bouw je dan de school omheen. Bij ons is dit tegelijkertijd gegaan”, legt Geert-Jan rustig uit.

Daar kwam ook de coronacrisis nog bij, waarop ook Van Maerlant moest anticiperen. ,,Hier wil ik mij absoluut niet achter verschuilen. Dit zorgde wel voor enige vertraging in het implementeren van de nieuwe lesvormen waarmee we hebben geëxperimenteerd om te kijken wat wel en niet (goed) werkt. Het online lesgeven op een goede manier was al een uitdaging op zich.”

Alles stap voor stap
Van Maerlant heeft de afgelopen jaren stapje voor stapje nieuwe lesvormen doorgevoerd die na de verhuizing in de zomer de standaard zullen vormen. Wat leerlingen kunnen verwachten? De stap-in-stap-uit-methode (SISU), waarbij zij in hun mentorklas de dag aftrappen door in een half uur, bijvoorbeeld, het nieuws van de dag te bespreken, door te nemen wat zij die dag willen leren of te praten over groepsdynamiek.

,,We willen een leerling holistisch benaderen. Op school zitten, is meer dan alleen de lesstof tot je nemen”, schetst Geert-Jan. ,,Wij nemen de leerlingen uiterst serieus, zien hen ook als een gelijkwaardige gesprekspartner. Een gevoel van gelijkwaardigheid zal hen meer motiveren.”

Hij schetst een voorbeeld van een leerling die helemaal tot bloei is gekomen als talentontwikkeling centraal staat. ,,Deze leerling was niet heel gemotiveerd, maar ooit liet hij tussen neus en lippen weten dat ‘computeren’ écht zijn ding was. We zijn met hem gaan onderzoeken waar zijn kracht en interesse liggen op dat gebied. Nu is hij niet meer weg te slaan bij onze ICT-afdeling waar hij leert programmeren. Ook kijkt hij uit naar zijn wiskundeles. Daar word ik nu blij van.” Geert-Jan glundert.

Initiatief tonen en verantwoordelijkheid nemen

Wat ook past binnen de SISU-methode: verantwoordelijkheid tonen voor de eigen ontwikkeling en daarin initiatief nemen. Verder zullen de leerlingen naast de dagstart een dagdeel lesstofgerichte materie volgen en een dagdeel krijgen waarin de leerling aan zijn competenties, vaardigheden en zelfvertrouwen werkt. De manier van lesgeven is van leerstofgericht naar meer leerling- en ontwikkelingsgericht. Ook zullen vaksecties nauwer met elkaar samenwerken.

"Elke leerling doorloopt op zijn eigen tempo het traject."


,,Met zevenhonderd leerlingen en tientallen docenten is het natuurlijk wel een uitdaging dit goed door te voeren, want elke leerling doorloopt op zijn eigen tempo het traject en ook voor de leerkrachten is dit natuurlijk nieuw.” De afrekencultuur is verleden tijd, zegt Geert-Jan. ,,Natuurlijk krijg je je diploma als je de lesstof beheert, maar we gaan niet meer uit van een afrekencultuur waarin een onvoldoende te veel ervoor zorgt dat je niet overgaat. Ook dat past niet meer bij deze tijd.”

Samenwerking met andere scholen
Natuurlijk volgen de leerlingen vakken voor hun vmbo-diploma. Maar dat zal meer een ‘maatwerkdiploma’ zijn, vertelt Geert-Jan. ,,Als een leerling een hoger niveau Engels aankan, dan stimuleren wij dat en zal dat ook op het diploma worden vermeld.”

Maar ook nauwere samenwerking met andere scholen staat op de planning. Geert-Jan zegt daarbij wel dat dit een idee voor de toekomst is. Zorgen dat alles na de zomervakantie startklaar is, geniet nu de prioriteit. Net als de meeste docenten vindt Geert-Jan de overstap spannend, maar hij kijkt er ook enorm naar uit naar het nieuwe pad dat Van Maerlant zal inslaan.
Media
  • news_nieuwbouw
  • Geert-Jan_1
  • Geert-Jan_2


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram