Informatie start schooljaar leerjaar 2 t/m 4

Op dinsdag 7 september worden alle leerlingen weer op school verwacht, waarbij o.a. het nieuwe rooster uitgereikt wordt en afspraken voor het nieuwe schooljaar worden gemaakt. Volgens onderstaand rooster worden de leerlingen uit de verschillende leerjaren verwacht:
- 09:30-10:30 uur Leerjaar 2 - mentoruur
- 10:30-11:30 uur Leerjaar 3 en 4 - mentoruur
 (Raadpleeg Magister voor welk lokaal)

Vanaf woensdag 8 september zullen deze leerlingen uw volgens hun lesrooster de lessen gaan volgen. Vanwege het introductieprogramma van leerjaar 1 kan het zijn dat er deze dag lessen komen te vervallen.

We stellen u er vast van op de hoogte dat de eerste algemene ouderavond staat gepland voor:
 - leerjaar 1 op 4-10-2021
 - leerjaar 2 op 5-10-2021
 - leerjaar 3 op 27-9-2021
 - leerjaar 4 op 28-9-2021
U ontvangt hiervoor t.z.t. nog een uitnodiging.

Tevens willen we u erop attenderen dat de herfstvakantie dit schooljaar staat gepland van maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober 2021.

Voor nieuwe leerlingen is het de bedoeling dat zij tijdens de gymles gekleed gaan in een korte zwarte broek en een Van Maerlant-shirt. Deze shirts worden in de eerste week door school verstrekt.

Namens het gehele team wensen we iedereen een succesvol schooljaar toe en een goede samenwerking.
Media
  • news_logovanmaerlant


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram