Informatie start schooljaar leerjaar 2 t/m 4

Op donderdag 8 september worden al onze leerlingen in het nieuwe schoolgebouw wordt verwacht. Vanwege de start in een nieuw gebouw beginnen we dit jaar op donderdag i.p.v. traditiegetrouw op de dinsdag. Het programma voor deze dag zal in het teken staan van kennismaking met elkaar en het nieuwe gebouw. Ook zal er aandacht zijn voor het nieuwe rooster en de afspraken voor het nieuwe schooljaar. We kijken uit naar een fijne start in een fris en nieuw schoolgebouw.

Volgens onderstaand rooster worden de leerlingen uit de verschillende leerjaren verwacht:

  • 09.00 - 11.00 uur Leerjaar 2 
  • 11.00 - 13.00 uur Leerjaar 3  
  • 13.00 - 15.00 uur Leerjaar 4  

Vanaf vrijdag 9 september zullen de leerlingen vanaf klas 2 hun lesrooster gaan volgen.

Ouderavonden
We stellen u er alvast van op de hoogte dat de algemene ouderavond via onderstaand schema gepland staat. Bij de ouderavond heeft en krijgt u de gelegenheid om het gebouw te bekijken.

  • leerjaar 1 op maandag 3 oktober 2022 
  • leerjaar 2 op dinsdag 4 oktober 2022 
  • leerjaar 3 op maandag 26 september 2022 
  • leerjaar 4 op dinsdag 27 september 2022 

U ontvangt hiervoor t.z.t. nog een uitnodiging via de mail.

Tevens willen we u erop attenderen dat de herfstvakantie dit schooljaar staat gepland van maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022.

Gymles
Voor de nieuwe leerlingen is het de bedoeling dat zij tijdens de gymles gekleed gaan in een korte zwarte broek en een Van Maerlant-shirt. Deze shirts worden in de eerste week door school verstrekt.

Namens het gehele team wensen we iedereen een succesvol schooljaar toe en een goede samenwerking.

Media
  • news_logovanmaerlant


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram