Boeken inleveren en rapport ophalen op woensdag 20 juli

Op woensdag 20 juli moeten de boeken weer ingeleverd worden en krijgen leerlingen hun rapport. Over het inleveren van de boeken hebben leerlingen al een mail gehad van Iddink. Leerlingen worden verwacht bij de hoofdingang! Zij kunnen hun fiets dan even voor het hek of op de bezoekersparkeerplaatsen zetten. Dit wordt afgezet met rood-wit lint. Van hieruit gaan de leerlingen naar hun lokaal zoals in Magister staat. 

Leerjaar 1 t/m 3
Voorafgaand aan het inleveren van de boeken, ontvangen leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 van hun mentor het rapport. Het tijdstip en lokaal waar leerlingen verwacht worden kunnen zij terugvinden in hun Magister-agenda. Na het ontvangen van het rapport gaan ze gezamenlijk met de klas hun boeken inleveren. Ten slotte krijgen ze van hun mentor nog een korte rondleiding door de nieuwbouw, waarna het schooljaar definitief afgesloten wordt.

Leerjaar 4
Ook de leerlingen van leerjaar 4 moeten op woensdag 20 juli hun boeken inleveren. Aansluitend op het inleveren krijgen de leerlingen de gelegenheid om samen met de mentor een kijkje ten nemen in het nieuwe schoolgebouw. Het hele programma voor deze leerlingen zal ongeveer 30 minuten duren. In onderstaand schema is te zien waar en wanneer deze leerlingen zich moeten melden met alle boeken die moeten worden ingeleverd. Denken jullie ook aan het inleveren van je kluissleutel?

  • m4e, 8.30 uur, lokaal 302
  • m4f, 8.30 uur, lokaal 507
  • m4g, 8.40 uur, lokaal 500
  • m4b, 8.50 uur, lokaal 303
  • m4c, 8.50 uur, lokaal 304
  • m4a, 9.00 uur, lokaal 302
  • m4b, 9.00 uur, lokaal 304

 

Media
  • news_iddink


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram