Belangrijke informatie over (her)examens en diploma-uitreiking

De schriftelijke- en digitale (her-) examens van periode 2 zijn achter de rug en worden door de docenten nagekeken. Op vrijdagochtend 2 juli kunnen we de uitslag van de gemaakte examens bepalen. Uiteraard hopen we allemaal op een goed resultaat!

Op 2 juli zal de mentor in de loop van de ochtend met de leerlingen die in tijdvak 2 examens hebben gemaakt contact opnemen om de uitslag mede te delen. Dezelfde middag, om 14.00 uur, worden deze leerlingen op Van Maerlant verwacht om hun voorlopige cijferlijst op te halen. Dit is belangrijk, omdat met deze lijst aangegeven moet worden óf de leerling én in welk(e) vak(ken) 1 of 2 herkansingen in tijdvak 3 wil gaan maken. De lijst moet dan ook op maandag 5 juli uiterlijk om 12.00 uur bij de heer L. van Geffen zijn ingeleverd.

Op dinsdag 6 juli start het 3e tijdvak, waarin de herexamens afgenomen worden. Het rooster hiervoor is hebben leerlingen en ouders inmiddels via mail ontvangen. Voor de betreffende leerlingen zal dit ook in hun Magister-agenda gezet worden. Let op: deze herexamens zullen op Van Maerlant worden afgenomen. De uitslag volgt op donderdag 15 juli.

Kluissleutel inleveren
Een aantal leerlingen moet de kluissleutel nog bij de conciërge inleveren. De betreffende leerlingen zijn hiervan op de hoogte. De sleutel graag uiterlijk vrijdag 9 juli op school retour.

Diploma-uitreiking op donderdag 22 juli
Op donderdagmiddag 22 juli is de diploma-uitreiking voor alle leerlingen in sportcentrum de Maaspoort. Vanwege de geldende Covid19-perikelen hebben we i.s.m. de Maaspoort een aangepast programma gemaakt wat voldoet aan de landelijke maatregelen. Iedere geslaagde leerling mag maximaal 3 gasten uit 1 huishouden uitnodigen, die naast elkaar op de tribune plaats moeten nemen. Het tijdschema ziet er als volgt uit:

 • 13.00 - 14.45 uur: M4G van mentor Van Geffen
 • 14.00 - 16.10 uur: M4E en M4F van mentoren Molenschot en Leliveld
 • 15.30 - 17.40 uur: M4A en M4C van mentoren Van Dam, Colsters en Roymans
 • 17.00 - 19.10 uur: M4B en M4D van mentoren Vos, De Rooij, Heesters en Veenstra

 •  De officiële uitnodiging voor deze middag volgt nog.
  Media
  • news_examens


  Contact

  Bezoekadres:
  Onderwijsboulevard 1
  5223 DE 's Hertogenbosch

  Postadres:
  Postbus 2401
  5202 CK 's-Hertogenbosch


  073 - 61 32 931

  info@vanmaerlant.nl

  Volg ons op Social Media!

  Facebook Twitter Instagram