Van Maerlant is veertien nieuwe lentoren rijker!

Deze week hebben 14 leerlingen hun cursus tot lentor met succes afgerond. Een lentor is een leerling uit leerjaar 4 die, samen met een brugklasmentor, ervoor zorgt dat nieuwe brugklasleerlingen zich snel thuis voelen op school. De taken van een leerlingmentor zijn gericht op de mentorklas, waar zij aan het begin van het jaar aan gekoppeld worden.

We feliciteren onze nieuwe lentoren en wensen hen alle succes toe komend school jaar met onze nieuwe brugklassers!

Media
  • news_mentor


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram