Scholen steken leerlingen hart onder de riem: 'Het komt goed met jullie!’

Elf rectoren en directeuren van scholen in Den Bosch en omgeving blikken in een open brief terug op een bijzonder jaar.

Regelmatig horen we van middelbare scholieren hoe hard ze in de afgelopen periode hebben gewerkt. Sommige leerlingen ervaren onlinelessen als een prima alternatief, voor andere leerlingen zijn onlinelessen lastig; zij hebben het gevoel er minder van op te steken. In alle gevallen geldt dat leerlingen elkaar en de dagelijkse schoolcontext met alle activiteiten missen in deze coronaperiode.

Dit alles heeft bij menige middelbare scholier geleid tot radeloosheid, frustratie of een gevoel van eenzaamheid, horen we. En dat terwijl we weten dat onze leerlingen in het afgelopen jaar hard hebben gewerkt om zich staande te houden in een jaar dat de media noemen als de grootste crisis ooit en als een jaar waarin alles is stilgezet.

Maar ondanks de crisis zijn de lessen doorgegaan. Scholen waren misschien dicht, maar dat zegt helemaal niets over wat de leerlingen hebben geleerd en wat ze nu kunnen. Zij houden het al meer dan een jaar vol zonder te weten wanneer de beperkingen eindigen.

Razendsnel aanpassen
Onze leerlingen moeten het al verschrikkelijk lang zonder leuke en afwisselende activiteiten doen en vooral ook zonder elkaar! Dat getuigt van doorzettingsvermogen en kracht. Ze moesten zich razendsnel aanpassen aan een totaal andere en nieuwe situatie en wij vinden dat een geweldige prestatie!

Ook de docenten hebben hard gewerkt om in korte tijd het onderwijs aan te passen naar afstandsonderwijs en het is knap hoe zij daarbij oude zekerheden konden loslaten die vaak de basis van het onderwijs vormden.

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat iedereen bereid was om vertrouwde regels en de vertrouwde manier van werken maar even opzij te zetten. Hoe mooi zou het zijn als we in de toekomst de vernieuwingskracht en de saamhorigheid van het afgelopen jaar zouden kunnen vasthouden?

Leren is meer dan kennisoverdracht
Wij hebben niet alleen examens en toetsen nodig om te weten dat de leerlingen zijn gegroeid en dat ze zich hebben ontwikkeld. Leren is veel meer en veel breder dan kennisoverdracht. Het gaat om het ontwikkelen van de talenten van hoofd, handen en hart. Niet de lesinhoud, maar de leerlingen staan centraal. Zij leren voor het leven, voor de toekomst en ze leren ook een leven lang.

Ook al is het leerboek dus niet helemaal uit of is niet alle stof behandeld, dat zegt niets over wat je als leerling hebt bereikt. Wij willen niet onnadenkend of vanzelfsprekend vasthouden aan de vastgestelde standaarden. Dat onze leerlingen gegroeid zijn, zien we en merkten we al toen ze afgelopen week weer af en toe naar school kwamen.

We zagen groei in zelfstandigheid, aanpassingsvermogen, digitale vaardigheden en proactieve opstelling. Al deze vaardigheden zijn van grote waarde voor de toekomst en daar heb je een leven lang plezier van. Wij zijn trots op onze leerlingen en willen ze meegeven: het komt goed met jullie!

Rectoren en directeuren van de scholen in Den Bosch en omgeving,
Fleur Cerini, Bossche Vakschool/Van Maerlant
Bas Razenberg, Helicon VMBO/Helicon MBO
Anne Marie van Lanen, Sancta Maria Mavo
Els Bakers, De Rijzert
Istvan Turi, Dieze College
Etha Schoemaker-Konings, Het Stedelijk Gymnasium van ’s-Hertogenbosch
Carla Faassen, Beekvliet Gymnasium
Alma van Bommel, Ds. Pierson College
Marjo van IJzendoorn, Rodenborch College/Jeroen Bosch College
Ben van den Anker, Maurick College
Jean Wiertz, Sint-Janslyceum


Bron: Brabants Dagblad, 12 maart 2021, door Annemiek Steenbekkers
Media
  • news_bd


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram