De schooldeuren gaan weer open!

Afgelopen dinsdag is bekend geworden dat we de schooldeuren weer mogen openen voor alle leerlingen. Wat zijn we blij om iedereen weer in het echt te mogen ontmoeten. We hebben lang genoeg thuisgezeten en daarom zetten we maximale lestijden in die enigszins mogelijk zijn binnen veiligheid, ruimte en uitvoerbaarheid.

Jammer genoeg is het nog niet mogelijk om alle klassen tegelijk en voor alle lessen naar school te laten komen. Wat we wel hebben kunnen organiseren is dat de klassen 1, 2 en 3 allemaal minimaal anderhalve dag per week naar school kunnen (waarschijnlijk zelfs meer) en dat de klassen 4 (examenklassen) op dezelfde wijze fysiek onderwijs krijgen als de afgelopen weken. Wel zullen de lestijden en de roosters veranderen. We verwachten dat de kwaliteit van de lessen voor de examenkandidaten ruim voldoende is om met mooie resultaten te kunnen slagen.

Hoe gaan we de school weer opstarten?

 • Dit weekend kunnen alle leerlingen in Magister zien wanneer ze weer fysiek op school worden verwacht. (Dit kan zelfs pas zondag zijn).
 • Alle klassen zullen eenmalig starten met een mentormoment. 
 • Alle lessen worden fysiek gegeven; dus geen online lessen meer. 
 • Op de dagen dat de leerlingen niet naar school komen en geen fysieke lessen hebben, werken ze thuis aan hun opdrachten en weektaak. 
 • De lessen zullen aan halve klassen gegeven worden om zo anderhalve meter afstand te kunnen regelen tijdens de lessen. 
 • De leerlingen blijven met hun klas steeds in hetzelfde lokaal en de docenten zullen zich verplaatsen. 
 • De pauzes vinden in het lokaal plaats, de aula is niet beschikbaar voor pauzes. (Denk eraan om zelf eten en drinken mee te nemen). 
 • Leerlingen uit de noodopvang sluiten aan bij hun klasgenoten in de lessen op school en kunnen voor de andere momenten op school terecht binnen de noodopvang. 
 • Ook de praktijkvakken als B&T, Theater, Sport etc. zullen een plekje krijgen in het rooster. 

 •  Om alles veilig en gezond te houden op school is het vanzelfsprekend dat iedereen: 
 • een mondkapje draagt bij verplaatsing. (alleen zittend in de klas mag het af). 
 • altijd anderhalve meter afstand houden van de ander. * zijn/haar handen wast en desinfectie materiaal gebruikt. 
 • zijn/haar jas aan de leuning van de stoel hangt. 

 • We gaan ervan uit dat we weer snel gewend zijn op school en dat we op een fijne veilige manier onderwijs kunnen verzorgen. Hopelijk komen er snel weer versoepelingen.

  Wat wel belangrijk blijft: BIJ KLACHTEN BLIJF JE THUIS EN LAAT JE JE TESTEN!

  We willen ouders/verzorgers nogmaals danken voor hun inzet, geduld en hulp bij het online onderwijs en we willen de leerlingen bedanken voor hun doorzettingsvermogen om, ondanks deze lastige tijd, toch goed mee te doen met alle opdrachten en lessen. 

  Tot snel!
  Media
  • news_logoVM


  Contact

  Bezoekadres:
  Onderwijsboulevard 1
  5223 DE 's Hertogenbosch

  Postadres:
  Postbus 2401
  5202 CK 's-Hertogenbosch


  073 - 61 32 931

  info@vanmaerlant.nl

  Volg ons op Social Media!

  Facebook Twitter Instagram