Oudergesprekken in november digitaal via Teams

In november staan de eerste oudergesprekken van het schooljaar gepland. Vanwege de richtlijnen rondom Covid-19 hebben wij ervoor gekozen om deze digitaal plaats te laten vinden via Teams. De gesprekken zullen in principe gehouden worden in de periode tussen maandag 16 en vrijdag 27 november. Mentoren zullen hiervoor op korte termijn een afspraak maken met ouders/verzorgers.
Media
  • news_logovanmaerlant


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram