Verscherping coronamaatregelen op school

Deze week zijn de coronamaatregelen verschillende keren verscherpt. Graag willen we een aantal zaken met u delen om ervoor te zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk kan plaatsvinden.

Mondkapjes
Voor middelbare scholen is er het dringende advies om een mondkapje te dragen. Dit betekent dat we ervan uit gaan dat alle leerlingen en medewerkers in de gangen en de aula een mondkapje dragen. Dit hoeft niet tijdens de lessen. 

Wanneer moet mijn kind thuis blijven?

Via deze link vindt u een beslisboom. Als u die volgt, dan houdt u zich volledige aan de op dat moment geldende richtlijnen.

Hoe gaan we onderwijs verzorgen?
Op dit moment zijn we achter de schermen hard aan het werk om er voor te zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk door kan blijven gaan. Zowel voor de leerlingen op school, als voor de leerlingen thuis. Komende week zullen we u hier meer over vertellen.

We staan net als u voor lastige opdrachten om gezien de situatie en de richtlijnen er het beste van te maken. Het zal zeker voorkomen dat er hier en daar zaken anders lopen dan de bedoeling is. We hopen dat u hier begrip voor zult hebben. Ons doel blijft goed onderwijs verzorgen en een veilige school zijn voor al onze leerlingen en medewerkers. Daar blijven we voor staan.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de mentor van uw zoon of dochter.
Media
  • news_corona


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram