"Verstopte schoolgevel Van Maerlant in héél veel groen"

DEN BOSCH - Wat doe je als je bij de nieuwbouw van een school héél veel ruimte op het terrein over houdt? Bij het Van Maerlant aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch weten ze daar wel raad mee: heel veel meer groen én zelfs vier kleine bossen (tiny forest). En aan het gebouw zelf? De architect moet vooral nog even naar de hoofdentree kijken, want die ligt nu min of meer verstopt.

De vmbo-school met zevenhonderd leerlingen op de hoek Onderwijsboulevard-Simon Stevinweg heeft nu 30.000 vierkante meter aan gebouwen, dat gaat 6.200 vierkante meter worden. ,,Dat betekent nogal wat voor het gebied’’, stelde architect Roland van Bussel van Architecten aan de Maas gisteren voor de commissie welstand en monumenten in Den Bosch. Dat betekent dus dat aan beide wegen die rond de school liggen en óp het terrein veel meer groen aangelegd wordt.

Twee ingangen voor auto en fiets
Het schoolterrein krijgt aan de Simon Stevinweg nog maar twee ingangen: één voor de leerlingen (700 in het totaal) die met de fiets komen en aan die zijde parkeren en een eigen ingang hebben, en een voor medewerkers die met de auto komen en ook aan die zijde kunnen parkeren.

Sportveld en sportgebouw
Het schoolgebouw wordt rond het al bestaande trafohuisje nabij de rotonde richting Stationstunnel gebouwd. In de hoek van beide wegen ligt ook een sportveld, aan de zijde die grenst aan het nog op te knappen onderwijsplein komt een sportgebouw.

Cruciale rol voor pleintje
Het pleintje tussen de school en de buren van het Koning Willem I College speelt nog wel een cruciale rol in de hoofdentree van het gebouw aan de Onderwijsboulevard. De gemeente wil dat plein met de omwonenden, onderwijsinstellingen en studenten opnieuw inrichten. In de ogen van de commissie heeft de entree ‘geen enkele relatie met het plein’. ,,De hoofdentree is verstopt in het gebouw’’, constateerde voorzitter Marc Reniers.

Handen en voeten gebonden
Van Bussel voelt zich min of meer met handen en voeten gebonden. ,,Het schoolbestuur wil dat het een gesloten terrein moet zijn, om er toezicht op de leerlingen te hebben. Er hangen nu na schooltijd en in de avond veel jongeren rond, de school vindt het niet aanvaardbaar om het terrein open te gooien.’’ Dus moet de architect er de komende weken niet alleen met de gemeente uit zien te komen, maar ook met de school als opdrachtgever.

Bron: Jos van de Ven, Brabants Dagblad, 26 juni 2020
Media
  • nieuwbouw12


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram