MR zoekt nieuw lid voor oudergeleding

Wilt u als ouder meedenken over het beleid van onze school en invloed hebben op de besluitvorming over bijvoorbeeld het schoolplan of schoolreglement? Dat kan! Voor de medezeggenschapsraad zijn we op zoek naar een ouder die plaats wilt nemen in de oudergeleding. Er is één vacature.

Wat is de MR?
De MR bestaat uit drie geledingen te weten: de ouders, de leerlingen en het personeel. De medezeggenschapraad heeft drie belangrijke rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Het initiatiefrecht kan altijd worden ingezet. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld instemmen met het schoolplan en het schoolreglement. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over de vakantieregeling of over het aanstellen van een nieuwe directeur. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer één keer in de zes weken.

We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om mee te denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geef u dan nu op! Dit kan tot en met vrijdag 19 juni 2020.

Wilt u zich als kandidaat aanmelden of heeft u vragen over de MR, dan kunt u mailen naar mr@vanmaerlant.nl 

Met vriendelijke groet,

namens de MR,

Wybren Leliveld
Voorzitter MR
Media
  • news_mr


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram