Informatie over laatste schoolexamens op 7, 8 en 11 mei

Zoals al eerder bekend gemaakt, gaan we op donderdag 7, vrijdag 8 en maandag 11 mei de meest noodzakelijke schoolexamens op school afnemen. In dit bericht zetten we de belangrijkste informatie over hoe we dit op een veilige en zorgvuldige manier gaan doen op een rij.

Leerlingen hebben allemaal al een overzicht ontvangen wanneer, waar en op welke manier ze op school verwacht worden. De leerlingen worden bij aankomst op school ontvangen en verwezen naar een individuele wachtplek op het schoolplein. Daarna zullen de leerlingen 1 voor 1 naar binnen gaan naar de juiste toetsruimte.  Leerlingenstromen worden zoveel mogelijk gescheiden en leerlingen komen via verschillende ingangen de school binnen.

We gebruiken de grootste ruimtes die de school heeft om de schoolexamens af te nemen, te weten gymzaal en aula. In deze ruimtes zullen nooit meer dan 27 leerlingen aanwezig zijn. De tafeltjes staan 2 meter uit elkaar. Voor de auditieve ondersteuning voor biologie zullen de twee daarvoor beschikbare computerruimtes gebruikt worden.

Bij binnenkomst zullen alle leerlingen hun handen ontsmetten. Dit gebeurt ook weer bij het verlaten van de examenruimte. De onderlinge afstand zal altijd ruim anderhalve meter zijn. De individuele examenplekken zijn zorgvuldig ontsmet en de examens met antwoordbladen liggen al klaar op de tafels.

De leerlingen dienen zelf schrijfgerei, woordenboeken e.d. mee te brengen.
De leerlingen kunnen, na een centraal teken, meteen aan de slag en mogen, als ze klaar zijn, volgens aanwijzingen van de surveillanten, de ruimte weer verlaten. Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze daarna direct de school verlaten en naar huis gaan.

Tijdens het maken van de toetsen is het niet toegestaan om naar het toilet te gaan. Mocht het tijdens de toets toch dringend nodig zijn (vanwege lange reistijd en/of een andere reden), kan dat kenbaar worden gemaakt bij de surveillanten. Zij zullen dan een toilet toewijzen.

Verder willen we jullie verzoeken om de veiligheidsregels onderaan dit bericht goed te lezen en uit te voeren. Op deze wijze zorgen we er samen voor dat iedereen op een veilige manier zijn of haar verplichte examenonderdelen kan afronden.

Nadere informatie over het inhalen van de nog openstaande toetsen voor individuele leerlingen volgt in de loop van deze week. Zoals eerder aangegeven, zal dit inhalen van 12 mei t/m 15 mei worden ingepland. Mocht dit anders zijn, communiceren we dat uiteraard met alle betrokkenen.

Als leerlingen op het geplande afnamemoment niet in staat zijn het schoolexamen af te leggen, zal dit op een later inhaalmoment plaatsvinden, op dezelfde wijze als hierboven omschreven. Meld het afwezig zijn op (1 van de) bovenstaande data altijd vooraf op school bij de receptie!

We wensen iedereen heel veel succes! Hopelijk kunnen we jullie allemaal op 4 juni (op afstand) feliciteren.


Veiligheids- en hygiëneregels leerlingen die naar school komen:
  
 1. Blijf thuis als je 1 van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 
 2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft; wanneer iedereen 24 uur geen klachten meer heeft, mag je naar school komen. 
 3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19); omdat iemand tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact. 
 4. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
 5. Ga, voordat je naar school vertrekt, thuis naar het toilet. 
 6. Was voor je naar school gaat thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 
 7. Was je handen met water en zeep bij thuiskomst, nadat je op school geweest bent. 
 8. Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. 
 9. Vermijd het aanraken van je gezicht. 
 10. Voorkom lichamelijk contact, schud geen handen en raak elkaar niet aan. 
 11. Volg altijd de instructies op van de aanwezige medewerkers.
Media
 • news_examens


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter Instagram